Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Tichý banátský workshop: Banát jinak... Banát vnitřně

18. 6. 2019

Akce se uskuteční letos v srpnu ve dvou turnusech v českých vesnicích v Banátu a v jejich okolí. Workshop bude zaměřen na intenzivní práci na ztišování mysli, uvědomování si vlastního těla a navazování hlubšího spojení člověka se sebou samým, s okolním prostorem a s druhými lidmi.

Datum:

Turnus A proběhne v datech 4. - 11. 8. 2019, turnus B v datech 25. 8. - 1. 9. (vždy od neděle do neděle)

Průvodce:

Etnograf, umělec, muzikoterapeut a zenový praktikující Ondřej Landa

Smysl:

Hlavní náplní Tichého banátského workshopu je práce na utišování mysli a prohlubování vědomí vlastní tělesnosti tak, aby měl člověk možnost zakusit sebe sama jako celistvou a plně integrovanou bytost existující v realitě teď a tady. Hlavním nástrojem přitom bude Zazen (meditace v sedě) v jeho různých podobách. Dalšími nástroji pak budou některá vybraná cvičení hatha-jógy, dále tichá chůze banátskou krajinou prokládaná cvičeními pro rozvoj bdělosti, a v neposlední řadě soustředěné provádění některých lehčích fyzických prací v klidné lesní poustevně Ondřeje Landy, která je již několik let zasvěcena meditační praxi a soběstačnosti. Vedle konstantního usilování o propojení vlastního těla a mysli a rozšiřování svého vnímání okolního prostoru budou mít účastníci workshopu možnost přímo zakusit unikátnost a kouzlo banátské přírody a získají i základní vhled do praxe soběstačného způsobu života, dodnes praktikovaného v této tradiční české části rumunského venkova.

Program:

V případě obou turnusů začne workshop společnou nedělní večeří v nejmalebnější z českých vesnic Banátu, v Rovensku. Příjezd účastníků je přitom očekáván v nedělním odpoledni (nejpozději v 17:00 hodin) do domu s číslem popisným 67 (první dům po levé straně při vstupu do vesnice).V pondělí bude následovat třídenní pěší přesun mezi vesnicemi Rovensko a Šumice v celkové délce 63 kilometrů. Pochod povede tradiční pastorální krajinou v prostředí živých pastvin a bukových lesů pohoří Almaj (čti “Almaž”). Následující tři dny pak proběhnou v prostoru pastýřských salaší a lesní poustevny nedaleko české vesnice Šumice, kde se budou účastníci věnovat lehčím fyzickým pracem spjatým s péčí o místní krajinu a se základním chodem poustevny. Každý den, během pochodu i v poustevně, bude zahájen Zazenem a jógou a krátkým teoretickým výkladem meditační a jógové praxe. Další krátký Zazen (cca 25 min) bude následovat v čase oběda a poslední pak v podvečerních hodinách. Délka ranního a večerního Zazenu bude 40-50 minut. Workshop bude zakončen sobotním rozlučkovým večírkem a následně nedělním odpočinkem a odjezdem účastníků.

Více informací na http://www.ondrejlanda.cz/ a v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy