Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Aktuality

seminar_2654142.jpg

Seminář o participaci mladých v ČR

24. 2. 2018

22. seminář o plnění Úmluvy o právech dítěte v České republice je pořádaný Spolkem zastánců dětských práv – českou sekcí DCI a koná se pod záštitou poslance Parlamentu ČR a prvního náměstka primátorky hl. m. Prahy JUDr. Petra Dolínka.