Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Tiskové zprávy

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg

Zahrada a příroda jako učebna

2. 5. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč

Přírodu považujeme za nejlepší učebnu, a proto chceme vytvořit kvalitní infrastrukturu pro venkovní vzdělávání. Díky realizaci tohoto projektu budou nakoupeny moderní pomůcky pro výuku v terénu, a ve venkovním areálu Ekocentra PALETA Oucmanice budou vybudovány interaktivní vzdělávací prvky a zázemí pro venkovní výukové programy. Cílem je dostat děti ven, navýšení kapacity pro vzdělávání, a zefektivnění a zkvalitnění vzdělávání ve vazbě na přírodovědné, technické a řemeslné obory.

Hlavním cílem konkrétně je úprava areálu (zahrady, pozemku) kolem budovy ekocentra a jeho vybavení informačními stanovišti, interaktivními vzdělávacími prvky a pomůckami za účelem zkvalitnění výuky, a vybavení nutným zázemím pro realizaci vzdělávací činnosti ve venkovním podnětném prostředí. Vzdělávací prvky by měly být řešené tak, aby umožnily využití na lektorovaných výukových programech, ale i samoobslužné vzdělávání skupin např. při návštěvě našeho areálu v rámci školních výletů apod.ojekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč

dsc_0915upr_1.jpg

Zelený ParDoubek 2018

30. 11. 2018

Vyhodnocení tradiční soutěže proběhlo na Krajské konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje dne 6. 11. 2018.

img_7142.jpg

V Žamberku začínají budovat Skřítkovu naučnou stezku

26. 10. 2018

Realizace v rámci projektu č. 65: „Skřítkova naučná stezka – dřeviny, Mateřská škola Čtyřlístek, Žamberk (výstavba tematické naučné stezky – I. etapa)"; dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018