Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Tiskové zprávy

101_edo.jpg

Superinteligence, nekonečný růst, zdokonalitelnost všeho. Ekologické dny Olomouc 2019 se chystají prozkoumat nové mýty.

23. 4. 2019

Ekologické dny Olomouc, tradiční jarní festival nejen ekologie, začínají 24. dubna hudebně literárním večírkem v Rajské zahradě Domu přírody Litovelského Pomoraví. Až do 5. května připravil Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce bohatý program: besedy a přednášky, výstavy a vycházky do krajiny. Vrcholem bude už tradičně prvomájový Ekojarmark na Horním náměstí.

mzp_cz_1.jpg

EVP pro skupiny dospělých - projekt Ekocentra PALETA

16. 4. 2019

Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí se realizuje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Podpora činí 199 272 Kč. Hlavním cílem projektu je tvorba, pilotní ověření a evaluace ekologických výukových programů (EVP) pro skupiny dospělých a dále vytvoření širší nabídky programů pro dospělé. Programy budou zaměřeny na environmentálně odpovědné jednání, udržitelné zahradničení a architekturu a kontakt s přírodou.

kolaz_pro_csob.jpg

Paleta přírodně stavebních technologií - projekt Ekocentra PALETA

16. 4. 2019

Projekt podpořený Ministerstvem životního prostředí se realizuje od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019. Podpora činí 198 380 Kč. Hlavním cílem je vzdělávání dospělých v tematice environmentálně šetrných a přírodních stavebních postupů, učit prakticky a jít příkladem.

montessori_logo_1544091388.jpg

Green April namísto Black Friday

12. 4. 2019

V rámci oslav Dne Země se eshop MontessoriHracky.cz rozhodl uspořádat 22denní akci s přidanou ekologickou hodnotou. Ta má za cíl zvýšit povědomí o udržitelných zdrojích a důsledcích lidského chování na naši planetu.

irop_cz_ro_b_c_rgb.jpg

Zahrada a příroda jako učebna

2. 5. 2018

Projekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč

Přírodu považujeme za nejlepší učebnu, a proto chceme vytvořit kvalitní infrastrukturu pro venkovní vzdělávání. Díky realizaci tohoto projektu budou nakoupeny moderní pomůcky pro výuku v terénu, a ve venkovním areálu Ekocentra PALETA Oucmanice budou vybudovány interaktivní vzdělávací prvky a zázemí pro venkovní výukové programy. Cílem je dostat děti ven, navýšení kapacity pro vzdělávání, a zefektivnění a zkvalitnění vzdělávání ve vazbě na přírodovědné, technické a řemeslné obory.

Hlavním cílem konkrétně je úprava areálu (zahrady, pozemku) kolem budovy ekocentra a jeho vybavení informačními stanovišti, interaktivními vzdělávacími prvky a pomůckami za účelem zkvalitnění výuky, a vybavení nutným zázemím pro realizaci vzdělávací činnosti ve venkovním podnětném prostředí. Vzdělávací prvky by měly být řešené tak, aby umožnily využití na lektorovaných výukových programech, ale i samoobslužné vzdělávání skupin např. při návštěvě našeho areálu v rámci školních výletů apod.ojekt je spolufinancován Evropskou unií. Projekt probíhá od 1.10.2017 do 31.12.2018. Celkové výdaje projektu činí 1 409 137 Kč