Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Kalendář akcí

Září 2020

Výstava hub

 • Datum konání: 3. září 2020 – 5. září 2020
 • Pořadatel akce: Spolek přátel přírodě blízkého lesa
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Městské muzeum
 • Město/obec, kde se akce koná: Králíky

Hravé odpoledne na farmě Apolenka ve Spojilech u Pardubic

Soutěžní cesta s neziskovými organizacemi, BIO - Zelenina KOZOZEL, další regionální producenti, vystoupení a zábava. Návštěvníci se dozvědí zajímavé informace o činnosti neziskových organizacích z Pardubic a okolí, seznámí se s letošními vítězi prestižního ocenění Regionální potravina, nebo se odreagují u doprovodného programu.

Přednáška Viktora Tecla - Minerály Kolumbie

 • Datum konání: 9. září 2020
 • Čas konání: 17:00 - 18:30 hod.
 • Pořadatel akce: Mineralogický klub Česká Třebová
 • Cílová skupina: Veřejnost
 • Místo konání akce: ZŠ Habrmanova Česká Třebová
 • Město/obec, kde se akce koná: Česká Třebová
 • Web: http://mkceskatrebova.websnadno.cz

Turnaj v terénním golfu pro celou rodinu

 • Datum konání: 15. září 2020
 • Čas konání: 15:00 - 18:00 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum PALETA
 • Cílová skupina: veřejnost, rodiny s dětmi
 • Místo konání akce: Natura Park
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubice
 • Web: http://www.paleta.cz

Turnaj pro amatéry připravený amatéry. Hraje se v areálu Natura Parku o hodnotné ceny, vybavení zapůjčíme. Změřit síly může celá rodina. Nestyďte se a přiveďte hlavně děti. Schválně - kdo bude lepší a šikovnější v odpalování míčku u nás na zahradě?

Z Miami na Karibské ostrovy

 • Datum konání: 15. září 2020
 • Čas konání: 17:00 - 18:30 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum PALETA
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Natura Park
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubice
 • Web: http://www.paleta.cz

Dany a Carol jsou dvě studentky, které procestovaly přes 45 států světa a o svých cestách přednáší napříč celou ČR. Cestování propojují i se sociální tématikou, kterou aktuálně studují. Mimo to píší články do magazínů, dávají rozhovory do rádií a také sdílí fotografie ze svých cest na instagramovém účtu Travelwithus123. Vstupné dobrovolné.

Vycházkové rozjímání a putování chrudimským parkem se Zeleným domem Chrudim a dendrologem

 • Datum konání: 17. září 2020
 • Čas konání: 9:30 - 9:30 hod.
 • Pořadatel akce: Zelený dům Chrudim, z.s.
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Městský park Chrudim - Městské sady, prostory satacionáře Pohoda
 • Město/obec, kde se akce koná: Chrudim
 • Web: http://www.zelenydum.estranky.cz

Vycházka přírodou je ideální pro duševní pohodu. Přijďte poznat přírodu babího léta v Chrudimi. Sraz ve čtvrtek 9:30 před denními stacionáři a budovou bývalého IVTASu. V případě nepříznivého počasí se uskuteční vyprávění z cest naší přírodou v prostorech Denního stacionáře Pohoda při CSSP Chrudim. Na setkání s Vámi se těší i dendrolog Martin Trávníček. Akce se koná v rámci Týdnů pro duševní zdraví, mobility a dnů chudoby. Akce je podpořena městem Chrudim a Pardubickým krajem. Čtvrtek 17. září od 9:30 hodin Městský park tel: 469 811 145 / 775 012 157, www.zelenydum.estranky.cz, www.zelenydumchrudim.cz, FB:zelenydumchrudim

Animalfest

 • Datum konání: 18. září 2020
 • Čas konání: 19:00 - 22:00 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum PALETA
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Natura Park
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubice
 • Web: http://www.paleta.cz

Tradiční hudební festival v netradiční podobě - zahradní slavnost na podporu handicapovaných zvířat - účinkují Drum for fun, Fundamentalista v pásmu Gazi, Whatever a Petr Kylián (autorské čtení).

Tance živlů

 • Datum konání: 19. září 2020
 • Čas konání: 8:30 - 12:30 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum Skřítek
 • Cílová skupina: žáci, mládež
 • Místo konání akce: ZUŠ Bystré
 • Město/obec, kde se akce koná: Bystré
 • Web: http://www.ekocentrumskritek.cz

Tance přírodních národů tančené v kruhu. Bubnování. Z tradic tanců maorských (haka), indiánských a afrických – legendy tanců, zvyklosti národů.

Choceň - O Zadržování vody v krajině a suchu s Jiřím Malíkem ze Živé vody, z.s.

 • Datum konání: 22. září 2020
 • Čas konání: 18:00 - 20:00 hod.
 • Pořadatel akce: Městská knihovna Choceň, Živá voda, z.s. , Zelený dům Chrudim, z.s., Hnutí Brontosaurus
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Městská knihovna Choceň, Sadová 1624
 • Město/obec, kde se akce koná: Choceň
 • Web: http://knihovnachocen.cz

Přijďte na zajímavou besedu s předsedou spolku Živá voda, Stop HF a spolku přátel Zdobnického údolí, Jiřím Malíkem do Městské knihovny v Chocni. Budeme besedovat o projektu ve Zdoňově na Broumovsku, navracení vody do krajiny zejména pomocí revitalizací toků a niv. Jde totiž o bohužel nepříliš známý fenomén, který však zejména do budoucna bude ovlivňovat chod celé společnosti a nabývá stále více na důležitosti. Voda totiž je a čím dále více bude strategickou surovinou a je celostátním veřejným zájmem pokusit se ji vrátit do krajiny. To povede nejen ke zvětšení zásob (i pitné) vody, ale je to i odpověď na redukci účinků klimatické změny (např. povodně). Rozkývané klima se totiž mj. projevuje obdobími s větším suchem, které střídají větší srážky. To klade daleko větší nároky na zádrž vody v krajině. Klimatická změna však postupuje rychleji, než stačíme provádět kroky na nápravu vodního režimu krajiny. Příčiny tohoto jevu spočívají v nedostatečné rychlosti regenerace krajiny ze strany státu i soukromého sektoru (absence kvalitních odborníků a smysluplné koordinace prací). Prostředky se tak vynakládají mnohdy nehospodárně, jinde míří např. jen do tvorby rybníků či protipovodňových opatření, ale příčina – narušený vodní ekosystém v celé krajině – se dosud systémově neřeší. Další klíčovou potíží je skutečnost, že v minulých obdobích většinou stát zlikvidoval plně za státní finance funkce krajiny (odvodňováním pozemků, napřimováním a zahlubováním toků). Chemizací a těžkou technikou byla zničena úrodnost a vodu zadržující struktura půdy. Pokud to dnes hodlá soukromník či jiný subjekt, který by se chopil nelehkého úkolu investování nápravy starých chyb, napravit, pak krom nepochopení vlastníků hlavní bariérou je nedostatek financí. Dotace není stoprocentní a musí sehnat podíl na dorovnání potřebné výše finančních prostředků jinde než od státu. Tento neblahý stav právě vedl k tomu, že revitalizaci praktikují výhradně státní instituce s plným krytím dotace a tak jde práce pomalu i kvůli malým kapacitám. Soukromý či nevládní sektor se, ač by chtěl, nemůže do prací a grantování de facto zapojit, neboť akce jsou finančně vysoce náročné. Kde by soukromník vzal miliony Kč na to, aby na svých pozemcích napravil, co stát druhdy učinil? Krom ochrany přírody ochrany přírody a navracení vody do krajiny spolupracujeme na ekologických programech s farmou Dubno u České Skalice, kde máme i sídlo. Zde se snažíme pečovat o tamní přírodní rezervaci a okolí. Ve spolku nás pracuje sedm – podle typu činnosti přibíráme další dobrovolníky. V ranku zádrže vod máme za sebou: inženýrská činnost – získání projektové dokumentace na revitalizaci Bučnického potoka a územní rozhodnutí v CHKO Broumovsko pokus o revitalizaci odstaveného ramena Labe – Přírodní památka Hrozná (studie). Více zde: https://zivavoda.biz/ Beseda je podpořena Pardubickým krajem. Děkujeme.

Deskoherní ochutnávka

 • Datum konání: 24. září 2020
 • Čas konání: 16:00 - 20:00 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum PALETA
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Natura Park
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubice
 • Web: http://www.paleta.cz

Odpoledne s deskovými hrami, které máme rádi. Vybrali jsme ty krátké a jednoduché, doporučený věk 7 - 100 let.

Irsko - kouzelná země skřítků

 • Datum konání: 24. září 2020
 • Čas konání: 18:00 - 20:00 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum Skřítek
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Divadelní klub
 • Město/obec, kde se akce koná: Polička
 • Web: http://www.ekocentrumskritek.cz

Vyprávět a promítat úžasné fotografie ze svých cest bude fotograf a cestovatel Honza Musil z Pardubic. Irsko je země skřítků, kouzel a neuvěřitelně nádherné přírody. Více informací v příloze.

34..Výstava hub

 • Datum konání: 25. září 2020 – 27. září 2020
 • Pořadatel akce: Mykologický klub z.s.,Choceň
 • Cílová skupina: Děti,dospělí a ostatní lidé
 • Místo konání akce: Orlické muzeum v Chocni-zámek u kruhového objezdu
 • Město/obec, kde se akce koná: Choceň
 • Web: http://mkchocen.estranky.cz

Každoroční velká podzimní výstava hub v Chocni.

MONOXYLON III - cesta do pravěku

 • Datum konání: 30. září 2020
 • Čas konání: 17:00 - 20:00 hod.
 • Pořadatel akce: ZO ČSOP Podorlicko, Česká Třebová
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Kulturní centrum Česká Třebová Nádražní 397
 • Město/obec, kde se akce koná: Česká Třebová 2
 • Web: http://www.csop-podorlicko.org

Povídání o třech cestách “do pravěku” na dlabaných lodích po evropských mořích. Setkání s účastníky expedic experimentální archeologie MONOXYLON. Vyprávění Jiřího Milera z Jaroměře a Jardy Šplíchala z Rybníku. Promítnutí nového dokumentárního filmu „Den dlouhý 28,5 hodiny“ Koná se ve spolupráci s KC Česká Třebová.