Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Možnost účastnit se konference o fundraisingu zdarma

fundraising_8085731_1280.png
1. 9. 2023

Chcete se rozvíjet ve fundraisingu? Přihlaste se do výzvy Nadace Neziskovky.cz a zúčastněte se konference Nadace Neziskovky.cz vypsala grantovou výzvu, která několika neziskovým organizacím umožní účast na CEE Fundraising...

nap_tagline_rgb_5f1e2f787d22bc208e75b92316d83d8a_2.jpg

Nadace Partnerství - Akademie hybatelů komunit

18. 5. 2023

Akademie Hybatelů komunit otevírá brány nového ročníku. Přihlaste se do 15. června a získejte až 50 tisíc na svůj klimatický projekt. Líhne se vám v hlavě nápad na to, jak vylepšit vaše okolí? Jak zlepšit vztah lidí z vašeho okolí k přírodě?...

og.jpg

grantová výzva Sázej stromy Nadace 02

Nadace O2 vyhlašuje druhý ročník grantového programu Sázej stromy.cz, díky kterému mohou obce, školy a školky získat až 100 tisíc korun na podporu přírody ve svém okolí. Do výzvy se mohou přihlásit projekty na výsadbu stromů a keřů. Veřejnost pak vybere pět z nich, mezi které Nadace O2 rozdělí celkem půl milionu korun.

Do výzvy Sázej stromy se mohou zapojit obce, svazky obcí a měst na území České republiky, ale i mateřské, základní, střední a vysoké školy bez ohledu na zřizovatele (včetně základních uměleckých škol a gymnázií).

Organizace mohou přihlásit svůj projekt od 17. dubna do konce května na webových stránkách nadaceo2.cz.

money_2180330_2.jpg

Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2021 - Podprogram A

14. 9. 2020

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání.

dum_prirody_vyzva.jpg
Foto: Dům přírody Českého ráje

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

4. 8. 2020

Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice.