Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

gloves_1258197_639x852.jpg

ČSOB pomáhá regionům

28. 2. 2017

Nestátní neziskové organizace z celé ČR mohou přihlásit své zajímavé projekty do programu ČSOB pomáhá regionům, jako jsou např. nové auto nebo vybavení pro sestry v terénu, obnova parku, nová energie a relaxace pro seniory, oprava dětského hřiště, bezbariérový přístup do kostela či školy, jak využít prostor na půdě, oprava kapličky nebo třeba záchrana vzácného živočicha apod.

american_coins_1240449_1280x960.jpg

Program malých grantů velvyslanectví USA

28. 2. 2017

Prostřednictvím programu malých grantů Velvyslanectví USA podporuje kulturní a vzdělávací projekty či neziskové organizace, které propagují americkou kulturu či prohlubují porozumění mezi ČR a USA.

logo_06.jpg

ŠKODA AUTO a.s. vyhlašuje regionální grantové programy pro rok 2017

15. 2. 2017

V rámci 5. ročníku grantových programů ŠKODA AUTO a.s. rozdělí 4,8 mil. Kč na vzdělávací, sociální, komunitní a environmentální projekty v regionech, kde má výrobní závody. V Pardubickém kraji se programy týkají okresů Pardubice a Ústí nad Orlicí.

cz_ve_b_c_1.jpg

Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání

18. 11. 2016

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR jako Řídicí orgán IROP vyhlašuje výzvu č. 56 a 57 „Infrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL)“) k podávání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu, specifického cíle 2.4 „Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení“.

zelene_oazy_aspx.jpg

Zelené oázy Nadace Partnerství

18. 10. 2016

Grantový program Zelené oázy podporuje projekty zejména v urbanizovaném prostředí nebo v jeho těsné blízkosti, které přispívají k obnově přírodně a kulturně hodnotných lokalit, a to s aktivním zapojením veřejnosti.