https://www.high-endrolex.com/13

O serveru | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

O serveru

Nová koncepce EVVO Pardubického kraje - aktualizováno

25. 10. 2007

Návrh nové krajské koncepce EVVO byl představen na 7. krajské konferenci EVVO Pardubického kraje, která se konala 23. 10. 2007. Tuto koncepci bylo možné veřejně připomínkovat do 13. 11. 2007 apřipomínky a návrhy zasílat na adresu...

Vyhodnocení plnění koncepce

8. 4. 2007

Pracovní skupina EVVO Padubického kraje pod vedením Ing. Petra Šilara, člena rady zodpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství, vyhodnotila na závěr roku 2006 plnění Krajské koncepce EVVO. Zároveň rozhodla o zadání vypracování koncepce...

Studie sektoru NNO v Pardubickém kraji

25. 1. 2007

Agentura Pro-kraj zveřejnila studii sektoru NNO v Pardubickém kraji. Najdete i podrobnou kapitolu týkající se životního prostředí. Na webu k nahlédnutí zde: http://www.rozvoj-pk.cz/studie_nno.php.

Dlouhodobý záměr vzdělávání Pardubického kraje

7. 12. 2006

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v Pardubickém kraji byl schválen zastupitelstvem Pardubického kraje 27. 10. 2006. Má několik částí, o environmentální výchově se hovoří v části III. Najdete ji v příloze. Celý dokument je k...

Plán odpadového hospodářství

6. 5. 2004

Schválený plán odpadového hospodářství Pardubického kraje, který obsahuje i záležitosti týkající se ekologické výchovy a osvěty naleznete zde.

Výkonná složka realizace Krajské koncepce EVVO

13. 1. 2004

Krajský koordinátor Výkonnou složku realizace krajské koncepce EVVO – krajského koordinátora – pro časově omezené období dvou let vybral na základě výběrového řízení Pardubický kraj. Funkci koordinátora bude plnil celý pracovní tým vybrané...

https://www.high-endrolex.com/13