Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Soutěže

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

eo_logo_4.jpg
15. 10. 2022

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 1. – 2. 12. 2022. Téma letošního ročníku je "Druhová ochrana".

logo_ekocentrum_paleta_3.jpg

Zelený ParDoubek 2022

28. 2. 2022

Ekocentrum PALETA, z.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem vyhlašuje tradiční soutěž v nové podobě.

eo_logo_3.jpg

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2021-2022 pro Pardubický kraj

7. 9. 2021

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 2. – 3. 11. 2021. Téma letošního ročníku je "Obnova krajiny".

logo_ekocentrum_paleta_2.jpg

Ekocentrum PALETA vyhlašuje soutěž Zelený ParDoubek 2020

7. 2. 2020

Ekocentrum PALETA, z.s., krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, vyhlašuje ve spolupráci s Pardubickým krajem již tradiční soutěž. Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji. Školní koordinátoři EVVO s nejlepšími výsledky získají finanční odměnu. Vybrané školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy získají certifikát.