Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz ekocentra Podorlicko“

15. 1. 2019

Dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2018.

ZO ČSOP Podorlicko je provozovatelem ekocentra Podorlicko. Provoz byl v roce 2018 podpořen z grantu Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí.

ZO ČSOP Podorlicko v průběhu roku 2018 zajišťovala v ekocentru Podorlicko celoroční provoz pro veřejnost i pro školy, zajišťovala údržbu vnitřních prostor budovy ekocentra a údržbu zahrady. Nepodařilo se zajistit finanční zajištění pro stálého pracovníka, proto byly veškeré práce zajišťovány dobrovolníky. 

Pro širší veřejnost v ekocentru proběhlo ve výstavním sále sedm přednášek (Přírodní zahrady, Kamčatka, Záchranný transfer obojživelníků, Na tahu, Island, Dobrovolnictví, Hvězdovky)  a čtyři interní výstavy (Městské byliny, Výtvarná výstava, Výstava hub, Výstava čajových přebalů). Pro školy v ekocentru probíhaly výukové programy čtyř druhů navazující na tyto výstavy. Pro vzdělávání veřejnosti byl využit i prostor zahrady, kde byly pro kolemjdoucí instalovány v průběhu roku čtyři fotografické výstavy (Motýli, Ptáci, Obojživelníci, Léčivky). Prostor byl pravidelně sekán sekačkou, ale část byla ponechána v režimu Živá zahrada.

V klubovnách proběhly pro veřejnost tvořivé dílny Barevná středa, Perníkový advent. 

Pro zájemce fungovala celoročně ekologická knihovna, nabídka informačních materiálů o ochraně přírody. V prostorách ekocentra pro veřejnost trvale fungovala mineralogická a paleontologická výstava a výstava Dary lesa. Pro potřeby organizace fungovala kancelář s kopírkou. Prostřednictvím webové stránky a telefonu fungovala poradenská linka.

Sklady byly využívány pro materiály pro venkovní programy (Škola na stezce, Ukliďme Česko, Den Země) a na materiály pro terénní práce ochránců přírody (údržba naučných stezek, transfer obojživelníků).

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy