Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Budeme třídit odpad

8. 10. 2019

Projekt ZŠ a MŠ Horní Heřmanice byl podpořen grantem z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019.

Třídění odpadu jsme v naší škole a školce shledali jako slabou stránku a proto jsme se rozhodli touto tématikou zabývat hlouběji. Podali jsme žádost o dotaci z rozpočtových prostředků Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí. Dotace nám byla schválena. Plánujeme poznávat podstatu třídění, jeho smysl, koupíme odpadkové koše a nádoby na tříděný odpad. 

Uspořádali jsme besedu na toto téma. Před samotnou besedou měly děti za úkol vymyslet, jak budou veřejnost informovat o třídění odpadu ony samy. Pracovali jsme s odpadovým materiálem a vymýšleli, co s ním. Proběhne vícedenní pobyt na Budislavi, kde se touto tématikou budeme zabývat hlouběji a uceleněji.

Hlavním přínosem tohoto projektu bude zautomatizované chování dětí při třídění odpadu a přenos těchto činností do rodin. V místě realizace bude dopad znatelný, zejména v budoucnosti. Pokud děti zůstanou ve své vesnici, budou se o ni chtít dobře starat a mít ji „uklizenou“ tak, jak má být. 

Markéta Kaňková, ZŠ a MŠ Horní Heřmanice

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy