https://www.high-endrolex.com/13

Zelený ParDoubek 2022 | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Zelený ParDoubek 2022

28. 2. 2022

Ekocentrum PALETA, z.s. ve spolupráci s Pardubickým krajem vyhlašuje tradiční soutěž v nové podobě.

Komu je soutěž určena

Soutěž je určena týmům z mateřských, základních, speciálních či středních škol se sídlem v Pardubickém kraji. Týmem může být např. celá třída žáků (dětí, studentů) se svým učitelem, nebo skupina žáků z více tříd s koordinujícím pedagogem či více pedagogy. Je možné přihlásit více týmů z jedné školy, pokud budou realizovat různé projekty. Soutěžit se bude ve 3 kategoriích, dle věku žáků:

Kategorie: A. MŠ  B. 1. stupeň ZŠ + speciální školy  C. 2. stupeň ZŠ + SŠ

Obecné zadání

Týmy vymyslí, připraví a realizují drobné projekty na zadané letošní téma, které přispějí k pozitivní změně ve škole, v jejím okolí či v Pardubickém kraji. Zároveň by to měly být projekty realizované s co největší participací žáků. Přihlásit do soutěže můžete pouze projekty realizované v tomto školním roce 21/22. Bližší informace, rady a tipy, jak realizovat projekty s maximální participací žáků, najdete v přiložených informačních podkladech.

Tým můžete do soutěže přihlásit do 30. 3. 2022 přes formulář zde.

Téma ročníku 2022: Plýtvání potravinami

Prostudujte si prosím přiložené informační podklady. Zpracovali jsme v nich pro Vás informace a environmentální souvislosti k dané problematice. V podkladech také najdete odkazy a tipy na to, čemu byste se s žáky mohli věnovat, a upřesněné propozice k soutěži.

Jak zpracovat a odeslat výstupy do soutěže

Projekty by měly být zrealizovány a informace o nich zpracovány a odeslány v podobě posteru (=plakátu) do 30. 6. 2022. Podrobné požadavky na vzhled a velikost posterů najdete v přiložených informačních podkladech. Postery mohou být zaslány poštou na adresu: Ekocentrum PALETA, z. s., Štolbova 2874, 53002 Pardubice, nebo osobně doneseny na pobočky Ekocentra PALETA v Pardubicích, v Oucmanicích či v Chrudimi.

Zároveň ke každému projektu sepište abstrakt o rozsahu max. 150 slov. Abstrakt není součást posteru. Stručně v něm popište, o co v projektu šlo a čeho jste dosáhli. Neměl by obsahovat žádné jiné informace, než uvedené v posteru. Abstrakt odešlete též do 30. 6. 2022 přes formulář zde.

Více informací o hodnocení a vyhlášení výsledků a další informační podklady naleznete v přiložených souborech.

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13