https://www.high-endrolex.com/13

Ministerstvo životního prostředí spustilo soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Ministerstvo životního prostředí spustilo soutěž Zacíleno na udržitelný rozvoj

1. 5. 2019

První ročník soutěže pro děti a mládež týkající se Cílů udržitelného rozvoje. Přihlášky do soutěže jsou otevřené do 31. května 2019.

V rámci soutěže mohou mladí posílat krátká videa k jednotlivým Cílům udržitelného rozvoje a vyjádřit svůj názor, proč je pro ně daný cíl důležitý.

Agenda 2030, kterou schválilo v roce 2015 mezinárodní společenství OSN, obsahuje 17 Cílů udržitelného rozvoje, tzv. Sustainable Development Goals (SDGs). Tyto cíle se snaží řešit problémy současného světa, kterými jsou například klimatické změny a degradace životního prostředí, hlad a podvýživa, rostoucí příjmové nerovnosti, nemožnost vzdělání či nadspotřeba a přemíra odpadů.

Který z těchto problémů je pro mladou generaci nejpalčivější? A je něco, co mohou pro daný cíl oni jako jednotlivci či třída udělat?

Videa s odpovědí na tyto otázky mohou posílat žáci ZŠ a ZUŠ, dále studenti SOU, SŠ a členové organizací volnočasových aktivit. Přihlášky do soutěže jsou otevřené do 31. května 2019, stačí jen vyplnit formulář, popsat projekt a přidat odkaz na video. Vítězové soutěže získají ocenění Ministerstva životního prostředí a věcné nebo zážitkové ceny. Vítězné projekty a díla budou následně prezentovány široké odborné i občanské veřejnosti. Kritéria soutěže a další podrobnosti jsou uvedeny na internetové stránce https://www.tydenudrzitelnosti.cz/videosoutez/

Soutěž probíhá v rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, který se letos koná již po páté, od 31. května do 5. června. Přehled všech akcí pro rok 2019 najdete na webu www.tydenudrzitelnosti.cz

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy

https://www.high-endrolex.com/13