Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Vyhodnocení plnění koncepce

8. 4. 2007

Pracovní skupina EVVO Padubického kraje pod vedením Ing. Petra Šilara, člena rady zodpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství, vyhodnotila na závěr roku 2006 plnění Krajské koncepce EVVO. Zároveň rozhodla o zadání vypracování koncepce nové, která by odrážela radikální změny, které v této oblasti nastaly. V příloze je soubor s vyhodnocením plnění úkolů koncepce.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy