Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Vyhodnocení plnění koncepce

8. 4. 2007

Pracovní skupina EVVO Padubického kraje pod vedením Ing. Petra Šilara, člena rady zodpovědného za oblast životního prostředí a zemědělství, vyhodnotila na závěr roku 2006 plnění Krajské koncepce EVVO. Zároveň rozhodla o zadání vypracování koncepce nové, která by odrážela radikální změny, které v této oblasti nastaly. V příloze je soubor s vyhodnocením plnění úkolů koncepce.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy