https://www.high-endrolex.com/13

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2023 -2024 | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2023 -2024

17. 2. 2023

Vážené kolegyně, vážení kolegové, připravujeme pro Vás nový kurz specializačního studia v oblasti EVVO pro pedagogy ZŠ a SŠ.  Kurz připravují společně ekocentrum Chaloupky, o. p. s (kraj Vysočina) a Ekocentrum PALETA, z. s. (Pardubický kraj).

Jedná se o akreditované studium k výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy – v souladu s §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Studium je určeno pro pedagogické pracovníky škol a školských zařízení s kvalifikací odpovídající požadavkům zákona č. 563/2004 Sb.

Termín: srpen 2023 – srpen 2024

Forma studia: Prezenční kurz v rozsahu 250 vyučovacích hodin přímé výuky. Studium bude rozděleno na 7 čtyřdenních pobytových setkání, která se budou konat na různých místech. Pedagogové se tak seznámí s inspirativním prostředím a pestrou nabídkou služeb různých ekocenter v obou krajích (Pardubický, Vysočina). Účastníky čeká výuka s využitím: aktivních metod a forem, praktických cvičení, originálních pomůcek, setkání s inspirativními osobnostmi, exkurzí na inspirativní místa či přírodní lokality…

Plánované termíny setkání: 20.-23.8.2023 / 18.-21.10.2023/ 11.-15.12.2023 / 7.-10.2.2024 / 24.-27.4.2024 /  ?.6. -?.6. 2024  /  19.-23.8.2023

Náplň studia: Tematické okruhy studia jsou závazně stanoveny Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO (MŠMT, 2020).  Budeme se věnovat metodám EVVO, možnostem školního koordinátora EVVO a studiu environmentálních témat. Těšit se můžete např. na: badatelství, simulační hry, místně zakotvené učení, školní zahrady, rozšířené vzdělávání o klimatické změně, učení venku, projektové vyučování, kritické myšlení, šetrný provoz škol …  Garantem studia je: Ing. Martin Kříž. Výuka bude vedena širokou řadou odborníků na daná témata.

Studium je zakončeno závěrečnou zkouškou, obhájením závěrečné práce a předložením portfolia dílčích tematických prací a splněných úkolů.

Cena: 

Účastníci z Pardubického kraje hradí doplatek 10 000 Kč (zbytek ceny hradí Pardubický kraj). V ceně ze zahrnuto ubytování, strava, příprava programu, práce lektorů a soubor materiálů. Dopravu na místo konání si pedagogové hradí sami. (Skutečná cena kurzu je 30 000 Kč, zájemci z jiných krajů si poplatek hradí sami, nebo mohou požádat o příspěvek v jejich kraji (odbor školství), pro pokrytí poplatku či doplatku lze využít i tzv "šablony".)

Zájemci o studium se mohou předběžně hlásit přes tento formulář: https://1url.cz/HrvPl .

Jde o předběžný zájem – až budeme v plánování dále, dáme vám vědět podrobnější informace.

Informace:  

za Chaloupky (Vysočina) martin.kriz@chaloupky.cz, tel: 775 740 221

za Paletu (Pardubický) michaela.mikovcova@paleta.cz, tel. 606 581 866

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13