https://www.high-endrolex.com/13

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2021-2022 | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Specializační studium pro školní koordinátory EVVO 2021-2022

29. 3. 2021

Specializační studium realizuje Středisko ekologické výchovy SEVER Horní Maršov ve spolupráci s Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec DIVIZNA, Ekocentrem PALETA, Pardubice a Sdružením středisek ekologické výchovy Pavučina za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

Určeno je zejména učitelům ZŠ a SŠ.

Jde o studium "výkonu specializované činnosti v oblasti environmentální výchovy“ dle §9 vyhlášky č. 317/2005 Sb., které je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku (a tedy i jeho odměňování).

Studium je prezenční v rozsahu 250 vyučovacích hodin. Zahajovací kurz proběhne ve dnech 16. - 20. srpna 2021 v DOTEKu v Horním Maršově (KH kraj), během školního roku 2021 – 2022 proběhnou 4 tří- až čtyřdenní semináře na dalších místech v Libereckém a Pardubickém kraji (listopad, leden, březen, květen), v létě 2022 pak bude závěrečný kurz. Závěrečné zkoušky a obhajoby závěrečných prací proběhnou v září 2022.

Studium bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí.  Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT.

Celkové náklady na studium (včetně ubytování a stravování) činí pro jednoho účastníka 42 000 Kč. Pardubický kraj poskytne vybraným pedagogům příspěvek na studium, takže vysílající škola, případně jednotlivý účastník, zaplatí účastnický poplatek 8 500 Kč a bude si hradit jízdné.

Zájemci o studium, zašlete předběžnou přihlášku nejpozději do 15. května 2021 na adresu: ekocentrum@paleta.cz, do předmětu napište „přihláška do spec. studia“.

Po uzávěrce 15. 5. budete vyrozuměni, zda jste do studia zařazeni, a bude Vám zaslána smlouva a faktura.  Teprve po uhrazení poplatku a odevzdání příslušných vyplněných formulářů budete do studia řádně přijati.

Více informací a přihlášku naleznete v příloze.
 

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13