Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Rok 2021 je Mezinárodním rokem ovoce a zeleniny

30. 1. 2021

Rok 2021 byl Valným shromážděním OSN vyhlášen jako Mezinárodní rok ovoce a zeleniny. Není to jen příležitost dostat do povědomí důležitost ovoce a zeleniny pro lidské zdraví, téma totiž úzce souvisí i s ochranou klimatu.

Pěstování ovoce a zeleniny v rámci ekologického zemědělství má významné zdravotní, environmentální, ekonomické i sociální přínosy:

Biozemědělství (neboli ekologické zemědělství) nepoužívá syntetická hnojiva ani jedovaté pesticidy. Biozemědělci tudíž produkují kromě zdravějších potravin také zdravější a udržitelnější životní prostředí s čistými vodami, půdou a lepšími podmínkami pro život rostlin a živočichů.

Ovoce a zelenina dovážené z ciziny mají na svědomí vysoké emise CO2 z nafty nákladních aut. Dochází i ke ztrátám během zásobovacího řetězce mezi sklizní a spotřebou či ke zbytečnému plýtvání ovocem a zeleninou z důvodu jejich estetických a fyzických nepravidelností, takové kusy jsou totiž rovnou vyhazovány a ke spotřebiteli se nedostanou. Se zmíněnými ztrátami taktéž souvisí plýtvání vodou a půdou. Uvědoměním si těchto problémů a jejich řešením můžeme přispět k udržitelnému rozvoji. Orientací na místní produkty zamezíme zbytečnému převážení z místa na místo a podpoříme zemědělce ve svém okolí, plánováním svého jídelníčku zase alespoň částečně předejdeme zbytečnému vyhazování nesnědených potravin.

Koordinátorem aktivit po celém světě bude Organizace OSN pro výživu a zemědělství Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO).

Zdroje informací:

Sdílej:
Poslat e-mailem