Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Poznačte si termín podzimní krajské EVVO konference

20. 6. 2024

Krajská konference environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje se letos bude konat 28. listopadu 2024 na Univerzitě Pardubice.

Téma: EVVO v místně zakotveném učení

Srdečně Vás zveme na setkání škol a institucí Pardubického kraje zabývajících se ekologickou výchovou. Těšit se můžete na odborníky z univerzitního prostředí i z terénu, příklady dobré praxe, praktické workshopy, aktuální témata, tipy a inspirace.

Velmi uvítáme Váš zájem aktivně se zapojit do programu s příspěvkem a prezentovat Vaše aktivity na toto téma, příklady dobré praxe a inspirace zapojení tématu do výuky. Vaše náměty zasílejte Krajskému koordinátorovi EVVO pro Pardubický kraj na e-mail: evvopardubickykraj@email.cz.

Začátkem nového školního roku budou zveřejněny podrobnější informace a bude také spuštěno přihlašování.

Sdílej:
Poslat e-mailem