Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Pojďme spolu s Ekocentrem PALETA uklidit Nemošickou stráň!

5. 10. 2020

Aktualizace: z důvodu nařízení vlády zrušeno.

Z DŮVODU NAŘÍZENÍ VLÁDY ZRUŠENO.

Nemošická stráň je přírodní památka rozkládající se v blízkosti obcí Nemošice a Drozdice. Důvodem její ochrany jsou opukové terasy dolního toku Chrudimky s porostem dubohabřin. V blízkém okolí jsou patrná slepá ramena řeky Chrudimky, která jsou chráněna jako významný krajinný prvek. Jedná se o paleontologicky, botanicky a zoologicky významnou lokalitu. Mezi místními je známá zejména bohatým výskytem česneku medvědího. 

Ekocentrum PALETA pořádá dvě akce pro veřejnost zaměřené na osvětu a úklid tohoto místa. Akce proběhnou dvě po sobě následující středy 7. 10. a 14. 10. mezi 17:00 a 19:00. S účastníky se sejdeme v 17:00 u kynologického cvičiště v Nemošicích, odtud pak cca v 17:10 vyrazíme směrem k Nemošické stráni.  Památku projdeme a vyčistíme od odpadků, celou akci zakončíme opékáním buřtů.

Na akci zajistíme pytle a rukavice na sběr odpadu, oheň, klacky na opékání, kečup a hořčici. Pečivo a buřty (či cokoliv jiného na opečení) si zajistí účastníci sami.

Úklid proběhne pouze za příznivého počasí, sledujte tedy naše webové stránky (www.paleta.cz) nebo Facebook!

Obě akce jsou součástí projektu 5P - Pilotní Programy s Praktickou Prací pro Přírodu, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

Sdílej:
Poslat e-mailem