https://www.high-endrolex.com/13

Národní konference EVVO | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Národní konference EVVO

14. 9. 2023

Srdečně Vás zveme na šestý ročník Národní konference EVVO a environmentálního poradenství, tentokrát s názvem
EKOVÝCHOVA spravedlivě PRO VŠECHNY
aneb aby byla ekovýchova inkluzivní, tedy i pro cílové skupiny, na které jsme zatím moc nemysleli.
Čtvrtek 19. 10. 2023 od 8:30 do 16:00 hodin,
hotel Continental Brno, Kounicova 6.
Účastnický poplatek je stanoven na 400 Kč.
Nabídka environmentálního vzdělávání mnohdy míjí lidi znevýhodněné sociálně, zdravotně či jinak. Konference má přispět tomu, abychom se o potřebách těchto lidí dozvěděli, abychom se utvrdili v tom, že jedině „ekovýchova pro všechny“ je skutečně pro všechny, pro každého z nás. Program je sestaven tak, aby účastníci získali informace a inspiraci z různých oblastí. Účast přislíbili přednášející, kteří se věnují nejrůznějším skupinám znevýhodněných, klimatické spravedlnosti a spravedlivé transformaci, energetické chudobě a rázovitým regionům. Nebudou chybět příklady ekosociálních aktivit ekocenter. Hlavním smyslem setkání by mělo být zamyšlení nad skutečností, že bez sociálního není environmentální a bez environmentálního není sociální. Součástí konference bude předání ceny Ekopublika 2022.
Bližší informace a registraci najdete na http://konference-evvo.cz/.
Ekocentrům a ekoporadnám nabízíme možnost prezentovat svoji činnost ve vestibulu Continentalu. Budete moci využít menší prezentační stoly, umístit si v prostoru rollupy či nástěnky. Pokud máte o tuto prezentaci zájem, napište prosím co nejdříve koordinátorce Pavlíně Žilkové. Podrobnosti k rozsahu a formě prezentačních stánků domluvíme na základě vašeho zájmu a požadavků.
S případnými dotazy se obracejte na Pavlínu Žilkovou (pavlina.zilkova@lipka.cz, 545 228 567) či Hanu Korvasovou (hana.korvasova@lipka.cz, 737 478 188).
Neváhejte prosím s přihlašováním, počet míst je omezen. Těšíme se na vás!

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13