Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

4. října - Mezinárodní den zvířat

1. 10. 2023

Datum Mezinárodního dne zvířat právě 4. října bylo stanoveno na počest sv. Františka z Assisi, patrona zvířat, který zemřel toho dne v roce 1226. Tento mnich zvířata miloval a ochraňoval je před zlým zacházením ze strany surových lidí. Sv. František byl zakladatel žebravého řádu františkánů, hlásal skromný život v chudobě a pečoval o opuštěná a nemocná zvířata. Označoval zvířata za své bratry a sestry, věřil dokonce, že všechna zvířata oslavují svého Stvořitele a vzdávají mu chválu, například ptáci svým zpěvem. Známá je legenda, podle níž svatý František svým kázáním napravil zlého vlka, který v okolí Assisi terorizoval pastýře a jejich stáda. Takový přístup k živočichům nebyl v křesťanství typický. František z Assisi navíc předjímal požadavky ekologického charakteru včetně rozšíření lidské etiky na vše živé, proto se stal patronem ekologie. Úplně první oslavu Mezinárodního dne zvířat zorganizoval německý ochránce zvířat Heinrich Zimmermann v berlínském sportovním paláci v roce 1925. Akce se tehdy zúčastnilo na 5 000 lidí. Nejdříve se svátek slavil jen v Československu, Německu, Švýcarsku a Rakousku. Každý rok Zimmermann pracoval s velkým úsilím na jeho propagaci, nakonec se mu ho v roce 1931 podařilo napevno zakotvit do světového kalendáře významných dnů. Česká republika se těchto oslav oficiálně účastnila poprvé až v roce 1994. Účel vyhlášení je jasný, připomenout lidem, že zvířata jsou živí tvorové a důležitá součást naší planety. Světový den zvířat má v České republice svou zavedenou tradici a dostává se do povědomí stále většímu počtu obyvatel. Jeho oslavy se konají v různých městech po celé České republice. Velkou měrou se na rozšiřování této tradice podílejí také zoologické zahrady, kde se každoročně konají bujaré oslavy s bohatým doprovodným programem jak pro návštěvníky lidské, tak samozřejmě zvířecí. Svůj den oslavují i zvířata z útulků. Nadace na ochranu zvířat každoročně pořádá oslavy Světového dne zvířat, spojené s charitativní sbírkou chovatelských potřeb pro opuštěné psy a kočky a získané chovatelské pomůcky předá Nadace na ochranu zvířat útulkům. 

Sdílej:
Poslat e-mailem