Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

ZO ČSOP Zlatá studánka představuje projekt: Poznáváme přírodu

25. 4. 2019

Projekt je podpořen z programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2019.

V roce 2019 budeme s tímto projektem pokračovat ve fungování ekocentra Červenka. Konají se zde přednášky, besedy, semináře, dílny s přírodními materiály, s veřejností vyrážíme do přírody (exkurze, výlety, poznávání přírody). S odborem ŽP Městského úřadu Č. Třebová, školami a dalšími organizacemi spolupořádáme na začátku května Den Země. Uspořádáme kampaň ke Dni zvířat (říjen), zúčastníme se kampaně Ukliďme svět, ukliďme Česko (duben), na jaře otevřeme Zlatou studánku a na podzim ji uzamkneme. V červenci vyrazíme na 5-denní tábor do přírody.

Ekoporadna, která při ZO ČSOP funguje, bude i nadále na telefonu, e-mailu a na všech akcích pořádaných spolkem. 

Akce jsou zveřejňovány na stránkách www.zlatastudanka.probit.cz, v Českotřebovském Zpravodaji včetně elektronického vydání.

Projekt je určen pro širokou veřejnost se zájmem o přírodu, její ochranu a posilování znalostí.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy