Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Zelený ParDoubek - výsledky soutěže 2024

24. 6. 2024

Výsledky celokrajské soutěže Zelený ParDoubek 2024 jsou tu!

Soutěž pro školy z Pardubického kraje Zelený ParDoubek, kterou organizuje Ekocentrum PALETA, z. ú., se ve školním roce 2023/2024 nesla v duchu tématu Návrat divočiny.

Celkem 27 projektů z 25ti škol se věnovalo zejména zlepšení podmínek pro divoké živočichy na školní zahradě, některé týmy také např. sázely lesík, pečovaly o chráněné lokality, věnovaly se ochraně ptáků či podpoře půdní divočiny.

Pochvalu za tuto užitečnou činnost si zasluhují úplně všechny zúčastněné projekty! Forma soutěže si však žádá určit pořadí a některé ocenit o něco více. Soutěž letos hodnotila širší odborná porota složená ze zástupců ekocenter, krajského odboru životního prostředí, odboru školství, a několika pedagogů různých stupňů škol (nezapojených v soutěži). V této soutěži jde především o to, budovat u žáků chuť se zapojit do akce a vlastními silami měnit své okolí k lepšímu. Porotci hodnotili, nakolik projekt přispěl k naplnění tohoto hlavního cíle. Další body pak přidělovali za inspirativnost odevzdaného soutěžního plakátu a za míru přínosu pro životní prostředí či osvětu obyvatel. Na základě sečtených bodů se hlavní organizátoři soutěže rozhodli ocenit tyto projekty:

Nejvyšší počet bodů (109 bodů) a tedy titul VÝJIMEČNĚ DOBRÝ PROJEKT získala ZŠ Radiměř s projektem „Návrat divočiny“. Tým žáků 6. třídy připravil 3 výukové programy pro místní mateřskou školku (o ptácích, plazech a hmyzu), kde s dětmi ze školky mimo jiné také tvořili pro tyto volně žijící živočichy vhodné úkryty a stanoviště.

Titul VELMI DOBRÝ PROJEKT získalo 5 škol (v rozsahu bodů 106 až 100 bodů). Speciální ZŠ Králíky za projekt „Jak přilákat zvířátka na zahradu“; MŠ Čepí za projekt „Je sice malý, ale je náš“; speciální ZŠ Lanškroun za projekt „Broučku, kde bydlíš“; ZŠ Perálec za projekt „Ptačí párty, to je divočina“ a ZŠ Ronov nad Doubravou za projekt „Poznáváme divočinu“.

Titul DOBRÝ PROJEKT jsme se rozhodli udělit dalším 10-ti projektům, které získaly nad 90 bodů (v rozmezí 91 až 96 bodů).

Přehled všech udělených cen viz příloha.

Projekty oceněné výše uvedenými tituly získají kromě diplomu i odměnu v podobě voucherů v hodnotě 3000, 2000 či 1000 Kč, které mohou využít na výukové programy EVVO či nákup publikací a pomůcek.

Ovšem ani ostatní projekty vůbec nebyly špatné! Mnohé z nich v některých aspektech dokonce vynikaly. Najdete mezi nimi např. příklady vysoké úrovně participace žáků, velmi inspirativní pedagogické nápady, krásná a nápaditá grafická zpracování plakátu, nebo jde o aktivity s opravdu přínosným dopadem na osvětu obyvatel či podporu biodiverzity. Doporučujeme proto prohlédnout si úplně všechny soutěžní plakáty. Vystaveny budou na podzim v rámci krajské konference EVVO, nebo si je můžete už nyní prohlédnout nafocené v online galerii zde: https://photos.app.goo.gl/oW8aZ3PWf6FdLS5R8

Organizaci soutěže podpořil v roce 2024 Pardubický kraj částkou 50 000 Kč. Soutěž se konala pod záštitou Josefa Kozla, člena Rady Pardubického kraje za oblast školství. 

Hlavní organizátoři soutěže z Ekocentra PALETA Oucmanice tímto děkují Pardubickému kraji, hodnotitelům soutěže, i všem zapojeným žákům a pedagogům, za to, že každý svým dílem přispěl k podpoře environmentální osvěty a ochraně biodiverzity v našem kraji.

Sdílej:
Poslat e-mailem