Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Zelený ParDoubek 2018

30. 11. 2018

Vyhodnocení tradiční soutěže proběhlo na Krajské konferenci environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty Pardubického kraje dne 6. 11. 2018.

Soutěž byla určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji a probíhala pomocí vyplnění soutěžního dotazníku. Dotazník sloužil zároveň i jako přihláška a nově byl vytvořen tak, aby účastníkům soutěže pomohl zhodnotit kvalitu EVVO na jejich školách a zároveň je inspiroval a pomohl s novými plány.

60 zaslaných dotazníků vyhodnotila odborná porota, která poté účastníky rozdělila do tří kategorií. V kategorii „Školy s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“ se umístilo 6 subjektů, v kategorii „Školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy“ 15 subjektů a v kategorii „Školy s dobrou úrovní environmentální výchovy“ skončilo subjektů 35.

Nad soutěží převzal záštitu Ing. Bohumil Bernášek, člen Rady Pardubického kraje zodpovědný za školství.

Všechny doručené dotazníky najdete v příloze. 

Nejlépe hodnoceny (tedy jako „Školy s mimořádně dobrou úrovní environmentální výchovy“) byly tyto školky a školy: 

Další školy a jejich umístění najdete v příloze.  

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy