Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Tisková zpráva k projektu „Celoroční provoz Ekocentra Podorlicko v roce 2023“. Dotace z Programu pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2023.

26. 9. 2023

Cílem projektu jezajistit celoroční činnost ekocentra Podorlicko na adrese Podbranská 959 Česká Třebová. V ekocentru jsou dvě klubovny a jeden výstavní přednáškový sál. Členové ZO ČSOP Podorlicko zajišťují údržbu a provoz celého objektu i přilehlé zahrádky, kde instalují venkovní výstavy. Díky nářadí, strojům a zázemí v budově ekocentra mohly být členy ZO ČSOP zajišťovány, opravy dvou naučných stezek a údržby dvou orchidejových lokalit. Při kampani Ukliďme svět, byl na plotě umístěn pytlomat.

Jedna z místností je využívána jako klubovna pro pravidelné schůzky oddílu Mladých ochránců přírody.

 

V roce 2023proběhly v Ekocentru Podorlicko čtyři výstavy na témataKoniklece, Léčivky, , Kaktusy. Výstavy byly doplněny soutěžemi pro mládež a výukovými programy pro školy od 6. do 8.10 se koná v Ekocentru Podorlicko 20.ročník výstavy hub.

V létě se zde konalpříměstský tábor.  Pro veřejnost byly připraveny přednášky.

Provoz ekocentra byl podpořen   z dotačního programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2023.

Sdílej:
Poslat e-mailem