Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Revitalizace okolí lokality U Křížku a na Beránku

7. 11. 2023

V obci Zámrsk jsme se rozhodli navracet krajinu k původní tvářnosti a konturaci. Hlavními cíly tohoto snažení je bránit se proti suchu a naopak proti povodním lepší zádrží vody v krajině, dále zlepšení biodiversity a celkové zlepšení životního prostředí kolem nás. K tomuto účelu jsme založili i Spolek pro krajinu a život v Zámrsku. Spolek se snaží v oblasti přírody hlavně o výsadbu stromů a návrat přirozených přírodních krajinných prvků do přírody.

Jedním z dominantních cílů spolku je zájem o obnovu historických cest v Zámrsku, zejména polních. V loňském roce jsme obnovili za pomoci dotace z Pardubického kraje část cesty a z dalších dotačních titulů ji i osadili novými strom. V letošním roce jsme na tuto cestu navázali a za pomoci dotace z Pardubického kraje upravujeme okolí křížku na začátku této cesty. Zbavili jsme vlastní křížek náletových dřevin a okolí monokultury kopřiv. Následně zde budou vysazeny keře s plody zejména pro ptactvo, ale i k okrášlení křížku, a okolní remízky mezi cestami a poli budou osety lučními rostlinami a květinami jako pastva pro hmyz, čímž se zlepší alespoň lokálně biodiversita živočišných druhů zejména řádu hmyzu.

Sdílej:
Poslat e-mailem