Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Hamzovo arboretum učí umění vnímat „Přírodu na dosah“

15. 12. 2020

Hamzovo arboretum učí umění vnímat svět zelených rostlin zblízka i s dostupem - tisková zpráva o projektu Spolku přátel Hamzova parku a arboreta

Již sám název vypovídá, jak důležité je být v přímém kontaktu nejen s živou přírodou, ale i přírodninami, které mohou v některých případech být doslova relikviemi, poklady, vzácnými pamětníky času. Nejde tedy jen o vlastní zeleň parku, ale o vše, co její přítomnost skýtá (šišky, dřeva, větve s pupeny, rozmanité jehlice atd.).

Většina pacientů HL, což jsou především senioři, využívá svůj volný čas jen z malé části procházkami po areálu a absolvují je jen v rámci možností zdravotního stavu. Domníváme se, že stále více času tráví odpočinkem a „pozorováním okolí“. K tomu jim nově dle aktuálních možností epidemiologické situace nabízíme možnost poznávat živé i preparované přírodniny, které mohou dále poznávat  různými smysly (zrakem, hmatem, čichem, atd.). V projektu jde o postupně doplňovanou „sbírku“ přírodnin, vysazovanou nebo pořizovanou dílem přímo v Hamzově arboretu, dílem i v okolní přírodě, případně nákupem nebo výměnou mezi členskými zahradami Unie botanických zahrad ČR.

Členové Spolku přátel Hamzova parku a arboreta se snaží trvale motivovat pacienty Hamzovy léčebny k aktivní spoluúčasti monitoringu dění v přírodě. Nově jsme navázali spolupráci s ornitologem, který nám určil druhy, které žijí v areálu sezónně nebo celý rok. Mnozí z opeřenců žijících v parku jsou chráněné nebo ohrožené druhy. Z tohoto důvodu jsme na základě doporučení ornitiloga nechali vyrobit tři velká krmítka, která jsou rozmístěna v areláu parku. Pacienty a návštěvníky zapojíme do „pátrání“, kdo z opeřenců v parku bydlí a jak vypadá (předání fota nebo obrázku). Je také vyhlášena výtvarná a fotografická soutěž Kdo bydlí v korunách a kmenech stromů, abychom se mohli zapojit do monitorovacího programu, pomocí kterého každoročně sleduje Česká ornitologická společnost vývoj početnosti u nás hnízdících běžných druhů ptáků.

Tisková zpráva ke stažení v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy