Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

EVVO pobyt „Chaloupky II.“ – tisková zpráva Enviromentální pobytový program ve spolupráci s Chaloupkami – nezisková nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí na Vysočině.

 Díky podpoře Pardubického kraje a Obce Telecí můžeme opět zrealizovat environmentální pobyt pro naše žáky, který se stal již nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. Již několikátý rok realizujeme enviromentální pobyty s našimi žáky. Celý pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek. Na začátku října se náš letošní pobyt zrealizuje opravdu nedaleko – v obci Krátká a Sklené. Tentokrát jsme pro svůj pobyt vybrali organizaci Chaloupky, která je neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí na Vysočině. Zabývá se především environmentální výchovou a  vzděláváním. Vzhledem k tomu, že naše škola leží na hranici Vysočiny, nemůžeme z našeho enviromentálního putování vynechat právě Chaloupky. Chaloupky mají více pracovišť. Náš pobyt bude zrealizovánve spolupráci s pracovištěm na Krátké, kde je program a pobyt propojen s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů. Právě Žďárským vrchům budeme věnovat větší pozornost. Pobyt bude zaměřený na poznávání přírody a krajiny Žďárských vrchů. Program je zaměřený na téma udržitelného života na naší planetě. Díky místu, se kterým se seznámíme, se dotkneme, jak nejpalčivějších globálních problémů společnosti, tak i problémů které ovlivňují nás i naše okolí. Zamyslíme se nad důvodem umírajících lesů na Vysočině a kdo za to skutečně může. Budeme se zabývat tématy jako jsou znečišťování životního prostředí nebo adaptací krajiny na klimatickou změnu. Zahrajeme si rolovou hru, zabývající se tím, jak se obec může připravit na dopady klimatické změny (tzv. adaptačních opatření). Věnovatse budeme lesu, loukám i vodě. Vydáme se na výlet ke skále a k potoku. Nebude chybět ani práce s mapou a buzolou - orientace se v krajině. Budeme se žáky v novém místě, s novými lidmi a už se opět těšíme, co nám všem pobyt zajímavého přinese.

Vypracovala Mgr. Olga Kosíková

 

V Telecím dne 28. 9. 2023

Sdílej:
Poslat e-mailem