Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

EVVO pobyt „Chaloupky I..“ – tisková zpráva Enviromentální pobytový program ve spolupráci s Chaloupkami – nezisková nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí na Vysočině.

Díky podpoře Pardubického kraje a Obce Telecí můžeme opět zrealizovat environmentální pobyt pro naše žáky, který se stal již nedílnou součástí našeho vzdělávacího plánu. Již několikátý rok realizujeme enviromentální pobyty s našimi žáky. Celý pobyt bereme i jako důležitý adaptační prvek. Na začátku října se náš letošní pobyt zrealizuje opravdu nedaleko – v obci Krátká a Sklené. Tentokrát jsme pro svůj pobyt vybrali organizaci Chaloupky, která je neziskovou nevládní vzdělávací institucí s dlouhou tradicí na Vysočině. Zabývá se především environmentální výchovou a  vzděláváním. Vzhledem k tomu, že naše škola leží na hranici Vysočiny, nemůžeme z našeho enviromentálního putování vynechat právě Chaloupky. Chaloupky mají více pracovišť. Náš pobyt bude zrealizován ve spolupráci s pracovištěm na Krátké, kde je program a pobyt propojen s expozicí Domu přírody Žďárských vrchů. Právě Žďárským vrchům budeme věnovat větší pozornost. Pobyt bude zaměřený na poznávání přírody a krajiny Žďárských vrchů. V programu nebude chybět pozorování přírody, živé i neživé. Během pobytu se budeme věnovat jednotlivým biotopům - lesu, rybníku i potoku a louce. Budeme se zabývat také badatelstvím, poznáváním hmyzu a dalších drobných bezobratlých. V menších badatelských týmech budou žáci zpracovávat daný úkol a na závěr pobytu své výsledky přednesou ostatním. Nebude chybět i malé tvoření a drobné hry. Budeme se žáky v novém místě, s novými lidmi a už se opět těšíme, co nám všem pobyt zajímavého přinese. Vypracovala Mgr. Olga Kosíková

V Telecím dne 28. 9. 2023 

Sdílej:
Poslat e-mailem