Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Ekologický týden ve Speciální ZŠ Králíky

7. 10. 2020

Ve 2. a 3. zářijovém týdnu proběhl tradiční celoškolní projekt Ekologický týden, který byl podpořen finančním příspěvkem ve výši 20000,- Kč z rozpočtu Pardubického kraje prostřednictvím z. s. K.O.T.V.A.

Ekologický týden jsme odstartovali aktivitou Den řemesel. Žáci se dle zájmu rozdělili do řemeslných dílen, v průběhu dopoledne každý žák absolvoval činnosti ve dvou dílnách. Z jakých dílen si mohli vybrat? Pečení plněných rohlíčků a koláčků, šití polštářků, práce s keramickou hlínou – podzimní dýně, výroba krabiček a rámečků ze dřeva, výroba levandulového sirupu a skřítků z filcu.

V dalších dnech jsme se vypravili za poznáváním přírody kolem nás. V aktivitě Smyslové vnímání přírody si starší žáci připravili pro své mladší spolužáky dvanáct zajímavých úkolů zaměřených na jejich smysly. V prvním úkolu si žáci vyzkoušeli čich, v dalším se mohli přesvědčit, že pomocí přírodnin lze kreslit např. sluníčko, stromy, zvířata apod. Při další aktivitě si zahráli na netopýry a zkoušeli se orientovat pouze pomocí zvuku. Nechyběla zkouška hmatu, při které poznávali přírodniny v pytlíčku. Poznávali zvuky jako např. praskání větví, šustění listů, ťukání kamínků,… zahráli si pexeso z přírodnin, vytvářeli šiškové obrázky, sbírali bylinky na čaj. Na závěr čekal na všechny sladký poklad.

Dále proběhla badatelská výuka v lese. Žáci se svými třídními učiteli vyrazili s badatelskými batůžky do lesa a poznávali listnaté a jehličnaté stromy, rostliny, měřili obvody stromů, odhadovali jejich výšku, objímali stromy a nasávali jejich energii, dělali frotáž kůry, počítali letokruhy a odhadovali stáří stromu; zkoumali rostlinná patra v lese, rozlišovali druhovou skladbu rostlin v listnatém lese a smrkové monokultuře;  zjišťovali, že i v mrtvém pařezu je život – živočichy pozorovali pomocí lupy a dle klíče určovali; dalekohledem pozorovali život ve vrcholcích stromů; hledali a určovali houby; hledali pobytová znamení a určovali, která zvířata je zanechala; poslouchali zvuky lesa, stavěli domečky pro zvířátka.

V dalším týdnu jsme se vypravili  do Střediska ekologické výchovy Paleta v Oucmanicích. Čekal na nás nabitý program. Mladší žáci se učili dojit, z mléka si vyrobili máslo a jogurt, poté si pohráli se zvířátky – oslem Ámosem, s kozami, králíčky, morčaty. Seznámili se s tím, jak včeličky vyrábějí med, z vlny si zhotovili obrázky, náramky metodou filcování. Další den se vydali do lesa, poznávali ptáčky a nakonec se snažili najít cestu z bludiště. Starší žáci bádali v lese, pomocí pobytových znamení určovali živočichy. Také si pohráli s místními zvířátky, hlavně s oslem Ámosem a králíčky. Pomocí drátkování si opletli kamínek, na kterém vyrostl stromeček z drátků a korálků. Další den navrhovali zahradu, která by byla přívětivá živočichům, kteří si hravě poradí se zahradními škůdci. Nakonec si vyrobili dvě budky pro ptáčky a jeden čmelákovník – vše umístí na školním pozemku. Domů odjížděli spokojeni, plni nových zážitků.

Sdílej:
Poslat e-mailem