Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Bylinné patro jako entrée Hamzovy léčebny aneb vítají vás podrostovky

15. 12. 2020

Výsadby u hlavního vstupu jsou onou pomyslnou „třešničkou na dortu“, která výrazně zpříjemní vstup do parku vnímaného právem i jako botanickou zahradu. V uplynulých letech bylo celkem upraveno jedenáct lokalit, což nepochybně vyvolalo i zájem pacientů o delší pobyt a procházky v nově upravených plochách, na kterých bylo vysazeno cca 750 ks nových a zajímavých rostlin.

Nově upravené plochy, stejně jako ty předchozí, značně zvýší estetický vjem Arboreta, které sehrává po celou dobu existence nejen svoji významnou roli terapeutickou, ale především didaktickou úlohu, jež spočívá v prezentaci rozmanitých taxonů (rodů, druhů, odrůd), ale i demonstrace přírodních zajímavostí, tvarů, barev nejen v rámci zahradní terapie – projekt  Kvetoucí léčebna, ale i nově koncipovaný vzdělávací projekt Venkovní učebna přírodopisu.

V pavilonové koncepci arboreta hraje primární roli „vysoká zeleň“ – proto je dodnes kostrou arboreta stromové patro, nezřídka staré i 100 let, i když z důvodu měnících se klimatických podmínek musí být zmíněné stromové patro v dotčených lokalitách káceno a nahrazováno novými výsadbami. Tak tomu bylo i v případě nejstaršího modřínovo – březového hájku, který byl nahrazen nově vysazenými cedry atlaskými a libanonskými. Bohužel stejný osud postihl i druhý modřínový háj, naštěstí byla v roce 2016 část nově vysazena. 

Po přijetí Hamzova arboreta do Unie Botanických zahrad ČR, které s sebou přináší další povinnosti v péči o zeleň, zejména v době přípravy zákona o botanických zahradách, je stále více a více kladen důraz na rozšiřování druhové pestrosti. S realizací Květinových oáz a Barevného světa listů bylo arboretum obohaceno celkem o více než 150 nových druhů a kultivarů. Celkový počet pěstovaných taxonů je již 607 ks stromů, keřů, lián, bambusů a bylin včetně.

Tisková zpráva ke stažení v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy