Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Zelený ParDoubek 2018

6. 4. 2018

Soutěž pro školní koordinátory EVVO v Pardubickém kraji a jejich školy

Ekocentrum PALETA, z. s., krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, vyhlašuje ve spolupráci s Pardubickým krajem již tradiční soutěž.

Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji.

Soutěž probíhá pomocí vyplnění soutěžního dotazníku, který je zároveň přihláškou. Odkaz: http://www.click4survey.cz/s4/17548/6dca471

Dotazník je možné vyplňovat i na telefonu, k načtení můžete použít QR kód (viz příloha).

Dotazníky vyhodnotí odborná porota. S vyhlášenými výsledky bude zveřejněna i metodika bodového hodnocení. Školy, které se soutěže zúčastní, mají šanci získat věcné ceny, knihy a didaktické pomůcky s tématikou EVVO. Školní koordinátoři EVVO s nejlepšími výsledky získají osobní finanční odměnu. Vybrané školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy získají certifikát.

Dotazník je nově vytvořen tak, aby Vám, účastníkům soutěže, pomohl zhodnotit kvalitu EVVO vaší školy a zároveň vás inspiroval a pomohl vám s novými plány. Organizátor soutěže rovněž připraví na základě dotazníku zprávu o EVVO na školách v Pardubickém kraji, která zmapuje současný stav a navrhne strategii rozvoje.

Výsledky soutěže budou zveřejněny na Krajské konferenci EVVO 2018 a na portálu www.ekovychova.cz.

Dotazník se vyplňuje výhradně elektronicky na odkazu v této přihlášce. Na konci dotazníku je poděkování a rozloučení. Podle toho poznáte, že jste ho vyplnili celý a výsledky jsou uloženy. Dotazník můžete vyplňovat od jeho zveřejnění do 31. 5. 2018 včetně. Případné dotazy nebo připomínky posílejte na e-mail: tondajanpulpan@paleta.cz

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy