Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Soutěž Nechme se překvapovat přírodou

1. 5. 2023

Zajímá vás, co se děje v přírodě kolem Vás? Chcete se dozvědět více o ochraně přírody u nás i ve světě? Vyzkoušejte si na vlastní kůži práci terénního biologa! Zúčastněte se soutěže “Nechme se překvapovat přírodou” a vyhrajte pro svou třídu zážitkový program, díky kterému se dostanete ze školy rovnou do přírody. Odborné vedení programu zajišťují terénní zoologové působící v České republice, Indonésii a Africe. Výhra je připravena pro 15 tříd. Organizátorem soutěže je Česká koalice pro ochranu biodiverzity (CCBC). Hlavním cílem soutěže je podpořit zájem žáků základních škol o přírodu a její ochranu prostřednictvím tvůrčí a projektové činnosti. Cílové skupiny jsou žáci 6-15 let. Termín odevzdání soutěžních prací je do 22. 5. 2023 (Mezinárodní den biodiverzity). www.ccbc.cz/uncategorized/soutez-nechme-se-prekvapovat-prirodou

Sdílej:
Poslat e-mailem