https://www.high-endrolex.com/13

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2022-2023 pro Pardubický kraj

15. 10. 2022

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí, jejímž pořadatelem je Český svaz ochránců přírody. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne v Ekocentru PALETA v Oucmanicích v termínu 1. – 2. 12. 2022. Téma letošního ročníku je "Druhová ochrana".

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin,…) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Do krajského kola se mohou hlásit tříčlenné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán jeden tým, ale hlásit se mohou až týmy tři. Nebude-li kapacita naplněna, budou přijaty i druhé (případně i třetí) týmy z daných škol. V případě velkého zájmu mají přednost včasnější přihlášky.

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Termín národního kola probíhá na konci školního roku, v květnu, nebo červnu.

Přihlášky do krajského kola posílejte nejpozději do 1. 11. 2022 na e-mail: lala.krejci@gmail.com. Předpokládaný poplatek bude 700 Kč pro všechny zúčastněné včetně pedagogického doprovodu (bude upřesněno). Jedná se o příspěvek na vzdělávací doprovodný program, ubytování a stravu (snídaně, obědy, večeře). Podrobné informace, harmonogram akce, zadání domácího úkolu a informace o způsobu platby budou zaslány přihlášeným na začátku listopadu 2022.

Přihlášku naleznete v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy

https://www.high-endrolex.com/13