Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Krajské kolo ekologické olympiády středoškoláků v roce 2018-19 pro Pardubický kraj

4. 2. 2019

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Krajské kolo pro Pardubický kraj proběhne ve dnech 16. 4. - 17. 4. 2019 v Ekocentru PALETA Oucmanice.

Ekologická olympiáda je tradiční celostátní soutěž středoškoláků zaměřená na porovnání znalostí a dovedností v oblasti ekologie, ochrany přírody a péče o životní prostředí. Klade důraz na praktické využití znalostí a dovedností při řešení konkrétních problémů a na rozvoj týmové spolupráce.

Pořadatelem Ekologické olympiády je Český svaz ochránců přírody (ČSOP), spoluvyhlašovatelem je  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (soutěž je zařazena v kategorii B).

Na Ekologické olympiádě soutěží tříčlenné týmy středoškoláků, které reprezentují vysílající subjekt (převážně střední školu). Na všech úrovních se soutěž skládá z části prověřující znalosti (testy, poznávání přírodnin, ...) a z části prověřující dovednosti. Součástí prověřování dovedností je vždy jeden či více praktických úkolů využitelných pro ochranu přírody a životního prostředí. Alespoň část úkolů probíhá (od krajské úrovně) vždy v terénu. Soutěž je často doplněna o další doprovodné části a programy. Soutěžní testy i splnění a prezentaci zadaných úkolů hodnotí vždy vícečlenná odborná porota.

Soutěž je respektovaná řadou vysokých škol. Vítězové (někde i jen úspěšní řešitelé) krajských kol jsou přijímáni na související obory bez přijímacích zkoušek, nebo se jim za účast do přijímacího řízení započítává bodové ohodnocení (např. Univerzita Karlova, Česká zemědělská univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita Hradec Králové atd.).

Do národního kola soutěže postupuje vítězné družstvo ve složení, v jakém se účastnilo krajského kola (možná je výměna max. jednoho člena týmu). Národní kolo se uskuteční v obci Češkovice v Jihomoravském kraji, v termínu 18. – 21. 6. 2019.  

Letošní krajské kolo v Ekocentru PALETA V Oucmanicích proběhne v termínu 16. – 17. 4. 2019. Kromě samotného testování a plnění úkolů budou součástí akce i další aktivity, přednášky či zábavný program k dané tematice.
 
Téma letošního ročníku je "Management v ochraně přírody".
 
V příloze najdete:

Hlásit se mohou 3-členné týmy středoškolských studentů. Z každé školy bude přednostně brán 1 tým, ale hlásit se mohou až týmy 3. Nebude-li kapacita naplněna, vezmeme i druhé týmy, případně i třetí týmy z daných škol. V případě většího zájmu, než je kapacita, mají přednost včasnější přihlášky. Přihlášky posílejte nejpozději do 28. 2. 2019 na e-mail: eva.kindlova@seznam.cz.

Předpokládaný poplatek bude cca 450 Kč pro všechny zúčastněné včetně pedagogického doprovodu (bude upřesněno). Jedná se o příspěvek na vzdělávací doprovodný program, ubytování, a stravu (večeře, obědy).
 
Podrobné informace, harmonogram akce, zadání domácího úkolu, informace o způsobu platby atd. zašleme přihlášeným po ukončení přihlašování, nejpozději 28. 2. 2019. Do té doby mohou studenti dle přiložených informací a doporučených zdrojů studovat téma.

Sdílej:
Poslat e-mailem