Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Ekocentrum PALETA vyhlašuje soutěž Zelený ParDoubek 2020

7. 2. 2020

Ekocentrum PALETA, z.s., krajský koordinátor ekologické výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) v Pardubickém kraji, vyhlašuje ve spolupráci s Pardubickým krajem již tradiční soutěž. Soutěž je určena koordinátorům EVVO nebo jiným zástupcům škol mateřských, základních a středních se sídlem v Pardubickém kraji. Školní koordinátoři EVVO s nejlepšími výsledky získají finanční odměnu. Vybrané školy s velmi dobrou úrovní environmentální výchovy získají certifikát.

Co Vás letos čeká

Chceme navázat na minulý ročník této environmentální soutěže. I tentokrát je naší snahou, aby vám soutěžní dotazník pomohl zhodnotit, na jaké úrovni je environmentální výchova na vaší škole, a zároveň přinesl plodné podněty pro vaši práci. Letošní ročník se navíc ponese v duchu sdílení zkušeností. Dobře víme, že to, co pro EVVO na školách děláte, je často velmi zajímavé a na vysoké úrovni. Chtěli bychom tedy vaše zkušenosti předat ostatním a vám osobně zase chceme ukázat to nejlepší, co se děje na jiných školách. Součástí letošní soutěže proto bude i prezentace nebo poster, které budou v říjnu prezentovány na Krajské konferenci EVVO Pardubického kraje. Tento praktický výstup není povinný, ale bude v soutěži bodově vysoce hodnocen. Budou vyhrazeny i menší ceny pro toho, kdo by v celkovém bodovém hodnocení neuspěl, ale jeho prezentace by byla velmi kvalitní, inspirativní a užitečná pro ostatní.  Dotazníky i prezentace budou vyhodnoceny odbornou porotou.

Přihlášení a odevzdání výsledků

V soutěžním formuláři vyplníte přihlašovací údaje a soutěžní dotazník, vytvoříte prezentaci nebo poster, obojí vložíte jako zásilku na www.uschovna.cz a takto přes úschovnu zašlete na e-mail: zelenypardoubek@paleta.cz. Podrobné instrukce k vyplňování dotazníku i k prezentacím najdete přímo v soutěžním formuláři (viz přílohy). Odevzdávat je možné do 30. 6. 2020. V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte zeptat na e-mailu: zelenypardoubek@paleta.cz.

Za tým Ekocentra PALETA přejí mnoho zdaru
Jan Tonda Půlpán a Míša Míkovcová

Sdílej:
Poslat e-mailem