https://www.high-endrolex.com/13

Téma Fair trade v globálním vzdělávání | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Téma Fair trade v globálním vzdělávání

Téma Fair trade v globálním vzdělávání Pokud se chcete globálnímu vzdělávání věnovat ve škole, skautském oddíle či v knihovně, můžete využít vzdělávací metodiky nebo lekce z webové stránky www.globalnivzdelavani.cz. Ve Fairtrade Česko a Slovensko ve spolupráci s odbornicemi z organizací ADRA, ARPOK, Charita ČR, NaZemi a vzdělávacího programu Varianty organizace Člověka v tísni vytvořili přehled TOP 5 globálního vzdělávání, celkem 25 možností zapojení. Také vydali souhrnný přehled podpory pro osvětové a vzdělávací aktivity Férový svět, kde shrnuli soupis zajímavých vzdělávacích a informačních materiálů, které lze využívat ve výuce nebo při pořádání informačních akcí. V globálním vzdělávání se můžete věnovat tématům jako klimatická změna, chudoba, dětská práce, kácení deštných pralesů, pracovní podmínky, globalizovaný obchod, odpovědná spotřeba nebo migrace. Téma fair trade se dotýká mnoha těchto témat, pro výuku můžete využít některé z vzdělávacích lekcí.

STAŇTE SE FAIRTRADOVOU ŠKOLOU Pokud se na své škole chcete věnovat Fairtrade systematičtěji a máte zájem o větší podporu, staňte se Fairtradovou školou. Pro udělení titulu Fairtradová škola musíte splnit 5 kritérií, spolupráce pro vás nepřináší žádnou velkou administrativní zátěž. Prvním krokem bývá většinou seskupení party pedagogů a studentů pro společné založení řídicí skupiny a následné vytvoření profilu na webu kampaně. V rámci kampaně Fairtradová škola nabízí Fairtrade Česko a Slovensko podporu věnovat se globálním tématům, informační a metodické materiály, výstavy i materiál s tipy na začlenění fair trade do výuky, ale i tipy, jak fair trade propagovat na škole. www.fairtrade.cz/zapojte-se/vzdelavani

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13