Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Roční vzdělávací program Generace symbiocén 2023/24

Roční vzdělávací program Generace symbiocén 2023/24 Cílem programu je podpořit generaci, která dokáže znovu najít soulad mezi lidskou kulturou a dalším životem na Zemi. Bude to možné jedině skrze hledání dialogu – výzvy, které před námi stojí a překračují rámec klimatické krize, dokážeme zvládnout jedině společně. Dává nám smysl se o to snažit. Pojďme společně hledat cesty, jak zajistit důstojný život všem, a přitom respektovat meze naší planety. www.nazemi.cz/kalendar/generace-symbiocen-akademiepro-zmenu/

Program Generace symbiocén organizuje Společnost NaZemi. NaZemi hledá cesty, jak smysluplně učit a vzdělávat se v rámci limitů současné školy nebo ve svobodnějším prostředí neformálního vzdělávání. Realizuje semináře pro sborovny i semináře otevřené pro pedagogickou veřejnost, pořádá letní školu kritické pedagogiky, ohledává nové přístupy a vytváří metodické materiály. Mladým lidem ve školách i mimo ně přináší „velká“ témata, která se jako výzvy objevují v našich životech, ale nevejdou se do škatulek běžných předmětů. NaZemi má připravenou sadu vzdělávacích programů, ze kterých můžete vybírat, dokáží připravit i programy na míru. www.nazemi.cz, email:programy@nazemi.cz

Sdílej:
Poslat e-mailem