Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Projekt Chráníme mořské želvy se zabývá ochranou mořských želv na několika líhních pláží na jihovýchodě Indonésie. Vyskytují se zde karety obrovské, zelenavé i kriticky ohrožené karety pravé. Kromě přímé ochrany se projekt věnuje vzdělávání a rozvoji místních komunit. Projekt Chráníme mořské želvy usiluje o zefektivnění ochrany mořských želv celosvětově, proto spolupracuje s vládami i s dalšími ochranářskými organizacemi, působí jako konzultant, tvoří vzdělávací materiály pro děti, které se dnes používají v mnoha zemích světa včetně ČR. Hlavním cílem projektu v ČR je zvýšit informovanost veřejnosti o situaci mořských želv ve světě, o příčinách ohrožení těchto vzácných plazů a o možnostech podpory a pomoci. Přednášky a výstavy pořádá projekt na školách, v zoo, v knihovnách a kdekoli, kam jej pozvete. Pro všechny věkové skupiny ZŠ i SŠ ve školách je určeno promítání o želvách a povídání přímo s ochranáři z terénu. Pokud by u Vás bylo možné udělat promítání či výstavu fotografií nebo byste měli zájem o program pro Vaši třídu, kontaktujte koordinátorku projektu Hanu Svobodovou na: hanka.sauria@seznam.cz. Spoustu vzdělávacích materiálů jako například omalovánky, vzdělávací videa, pracovní listy, další tipy do výuky a podrobné informace k projektu najdete ke stažení zdarma na: www.morskezelvy.cz. Jak se zapojit s vaší třídou do podpory ochrany mořských želv? – povzbuďte žáky, ať vyrobí plakáty o situaci želv na chodbu školy, informují tak své spolužáky – plakáty či informační tabule slouží výborně na plotě školy, tak si je může přečíst i veřejnost, která jde okolo – informujte o želvách na své školní akci pro veřejnost – vyzvěte žáky ať v hodinách výtvarné výchovy, v družině nebo doma vyrobí cokoli s tématikou želv, předměty můžete prodat přímo Vy třeba na Vánočních trzích a utržené peníze věnovat jako dar na ochranu mořských želv Pokud dáte vědět, jak a kde jste o situaci želv informovali, Vaše akce, výstavy, články ve školních časopisech i jiné druhy informování budou zveřejněny na webu či facebooku projektu a mohou inspirovat ostatní.

Sdílej:
Poslat e-mailem