Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Podzimní a zimní semináře pro vyučující

19. 9. 2023

Podzimní a zimní semináře pro vyučující:

Novinky i osvědčená kvalita z NaZemi. Chceme, aby vzdělávání pomáhalo žít dobrý život ve světě, proto vyučujícím nabízíme semináře. Najdete oblíbené pecky jako Vedení diskuzí, Vedení reflexí, Konflikt jako příležitost k učení, Kontroverzní témata ve výuce i NOVINKY jako Principy a nástroje systémového myšlení, Klima jako kontroverzní téma ve výuce, Klima mezioborově a v souvislostech. A k objednání pro sborovny se objevuje novinka: Projektové dny aneb učení v souvislostech. Hlaste se a šiřte.

 

11. 10. NEBO 7. 11. KLIMA JAKO KONTROVERZNÍ TÉMA VE VÝUCE (NOVINKA)

Jak učit o klimatické změně a nezapomínat, že se jedná o kontroverzní téma vzbuzující emoce, nesoulad a vnitřní i mezilidské konflikty? Nabízíme jednodenní seminář, kterým chceme posílit dovednost vyučujících otevírat téma klimatické změny ve vlastní škole (třídě, skupině,…).

24. 10. NEBO 24. 11. KLIMA MEZIOBOROVĚ A V SOUVISLOSTECH (NOVINKA)

Jak vzdělávat o tak komplexním tématu, jakým je klimatická změna v rámci úzce zaměřeného předmětu? Nabízíme jednodenní seminář, ve kterém se zaměříme na hlubší společenské příčiny klimatické krize a reflexi vlastní pedagogické praxe.

 

další kurzy najdete na: Podzimní a zimní semináře pro vyučující: Novinky i osvědčená kvalita - NaZemi


Sdílej:
Poslat e-mailem