https://www.high-endrolex.com/13

Nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO zaměřený na pedagogy MŠ | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Nový ročník Specializačního studia pro školní koordinátory EVVO zaměřený na pedagogy MŠ

19. 2. 2019

Specializační studium realizuje  Středisko ekologické výchovy  SEVER  ve spolupráci s  Městským střediskem ekologické výchovy při ZOO Liberec  DIVIZNA a Ekocentrem PALETA Pardubice za podpory Královéhradeckého, Libereckého a Pardubického kraje.

Studium je realizováno prezenční formou a zahrnuje 250 hodin přímé výuky. Proběhne ve dvou pětidenních a čtyřech čtyřdenních blocích a  bude zakončeno obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Úspěšný absolvent specializačního studia získá osvědčení akreditované MŠMT. Studium je předpokladem zařazení koordinátora do příslušné platové třídy a přiznání specializačního příplatku.

Důraz je kladen na osvojování si aktivních metod a forem vzdělávání, rozvoj kritického a tvořivého myšlení ve výuce a uvádění příkladů dobré praxe. Cílem je úzké propojení odbornosti s praxí a využitelnost předávaných námětů a informací ve školách účastníků. V rámci specializačního studia účastníci navštíví i jiná střediska ekologické výchovy, MŠ zabývající se environmentální výchovou a prostřednictvím terénní exkurze i přírodně zajímavé lokality.

Zájemci o studium, hlaste se obratem (nejpozději do 15. 4. 2019)  na adresu: ekocentrum@paleta.cz,  do předmětu napište „přihláška do spec. studia“ a přiložte vyplněnou přihlášku.

Více informací, podrobný harmonogram a přihlášku naleznete v příloze.

Sdílej:
Poslat e-mailem
Přílohy

https://www.high-endrolex.com/13