https://www.high-endrolex.com/13

Ekocentrum PALETA Pardubice | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Ekocentrum PALETA Pardubice

13. 11. 2010

Název: Ekocentrum PALETA
Sídlo: Štolbova 2874, Pardubice
PSČ: 530 02
tel.: 466 614 352
e-mail: ekocentrum@paleta.cz
web: http://www.paleta.cz
Krajský koordinátor EVVO - www.ekovychova.cz

Má bohatou nabídku programů zaměřenou na tvořivou činnost z přírodních materiálů, poznávání přírodních zákonitostí a ekosystémů, globální problémy, vztah člověka k okolí či řešení problémů se separací a recyklací odpadů. K tomuto účelu provozuje specializované učebny s živými zvířaty, s textilními loutkami pro mateřské školy, s tkalcovským stavem a podobně. Ročně navštíví programy v ekocentru přes 20.000 dětí. Podrobnou nabídku i rozpis objednaných programů najdete na http://www.paleta.cz

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13