Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Kalendář akcí

Listopad 2020

Voda stromům - stromy krajině

 • Datum konání: 13. listopadu 2020 – 15. listopadu 2020
 • Pořadatel akce: Sdružení pro život Quercus, z. s.
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Pardubický kraj
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubický kraj

Jedná se akci, která je věnována výsadbě dřevin a jejich významu pro krajinu. Informativní část bude vzhledem k současným hygienickým nařízením vedena elekronicky (WhatsApp, mail, facebook). Praktická část výsadby dřevin bude po jejich rozvezení k cílovým osobám provedena na pozemcích cílových osob. v rámci Pardubického kraje.

Konopná doktorka

 • Datum konání: 18. listopadu 2020
 • Čas konání: 18:00 - 20:00 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum Skřítek
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Divadelní klub
 • Město/obec, kde se akce koná: Polička
 • Web: http://www.ekocentrumskritek.cz

AKCE ZRUŠENA - náhradní termín domlouváme na jaro 2021 Info o přednášce v příloze

Krajská konference EVVO 2020 - ONLINE

 • Datum konání: 26. listopadu 2020
 • Čas konání: 13:30 - 16:30 hod.
 • Pořadatel akce: Ekocentrum PALETA
 • Cílová skupina: pedagogové, lektoři EVVO
 • Místo konání akce: ONLINE
 • Město/obec, kde se akce koná: Pardubice
 • Web: http://www.paleta.cz

Můžete se těšit například na přednášku  Učíme se venku od vzdělávacího centra TEREZA. Potřebují dnešní děti hraní a učení venku? Je kontakt s přírodou opravdu tak zásadní pro zdravý rozvoj dětí? Má v dnešní době smysl nechat děti venku volně si hrát nebo se učit? Neztrácí se tím drahocenný čas pro skutečný rozvoj dětí pod vedením učitele? Co o tom opravdu víme na základě vědeckých výzkumů a zkušeností? Co můžeme udělat, aby dnešní děti byly venku více? Během přednášky společně nahlédnete, jak se mění dětství dnešních dětí, jak z něj mizí čas venku, obyčejné hračky i jednoduché hry. Zmapujete vliv a dopady učení venku. Nahlédnete do škol, které již venku učí. Více najdete na webu  www.ucimesevenku.cz . Všechny benefity učení venku jsou popsané v knize Tajemství školy za školou, která je volně ke stažení na  www.ucimesevenku.cz/stahuji . Dále v rámci konference proběhne prezentace nově vzniklého Ekocentra Stolístek a vyhlášení soutěže Zelený ParDoubek s prezentací nejlepších počinů. Na online konferenci se neplatí žádný účastnický příspěvek. Podrobný harmonogram a technické podrobnosti k online připojení zašleme přihlášeným účastníkům týden před konanou konferencí. Přihlašování na www.paleta.cz.

TAŠKA PLÁŽOVKA

 • Datum konání: 28. listopadu 2020
 • Čas konání: 9:00 - 14:00 hod.
 • Pořadatel akce: Klub Červenka
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: Kulturní centrum, klubovna
 • Město/obec, kde se akce koná: Česká Třebová
 • Web: https://klub-cervenka-z-s.webnode.cz/