Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Kalendář akcí

Červenec 2018

XXXVIII. tradiční kosení a škola ochrany přírody 2018

 • Datum konání: 30. června 2018 – 6. července 2018
 • Pořadatel akce: ZO ČSOP KOSENKA
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: přírodní rezervace Bílé Potoky
 • Město/obec, kde se akce koná: Valašské Klobouky
 • Web: http://www.kosenka.cz

Srdečně zveme přátele a příznivce bělokarpatské a valašské přírody na XXXVIII. TRADIČNÍ KOSENÍ a školu ochrany přírody 2018 zaměřené na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat s mezinárodní účastí 30.června- 6. července a 7.-14. července 2018 v přírodní rezervaci Bílé Potoky. Více informací v příloze.

Setí hub se svatým Prokopem

 • Datum konání: 5. července 2018
 • Čas konání: 9:00 - 14:00 hod.
 • Pořadatel akce: Mykologický klub Choceň z.s..
 • Cílová skupina: - - Seznámení návštěvníků formou odborného výkladu s mykologií , se zaměřením na ochranu životního prostředí.
 • Místo konání akce: Zámecký park a lesy v okolí města Chocně.
 • Město/obec, kde se akce koná: Choceň
 • Web: http://mkchocen.estranky.cz

Mykologický klub Choceň srdečně zve všechny přátele, houbařské příznivce a milovníky přírody na 19. ročník mykologické akce: Setí hub se svatým PROKOPEM Akce proběhne dne: 5.7 2018 Sraz účastníků bude v Chocni od 9.00 – 10.00 hod. před restaurací „U Zvonu“ na rohu náměstí. Na vycházku vyrazíme v 10.30 hod. přes místní zámecký park do okolních lesů, vycházka bude pokračovat na „verandu“, kde si budeme moci opéct buřty. Vycházku zakončíme v odpoledních hodinách návratem zpět k restauraci „U Zvonů“, kde můžeme pokračovat diskusí o nalezených houbách. Vycházka je vhodná i pro rodiny s dětmi. S dotazy nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese: mkchocen@seznam.cz.

XXXVIII. tradiční kosení a škola ochrany přírody 2018

 • Datum konání: 7. července 2018 – 14. července 2018
 • Pořadatel akce: ZO ČSOP KOSENKA
 • Cílová skupina: veřejnost
 • Místo konání akce: přírodní rezervace Bílé Potoky
 • Město/obec, kde se akce koná: Valašské Klobouky
 • Web: http://www.kosenka.cz

Srdečně zveme přátele a příznivce bělokarpatské a valašské přírody na XXXVIII. TRADIČNÍ KOSENÍ a školu ochrany přírody 2018 zaměřené na spojení člověka a krajiny Bílých Karpat s mezinárodní účastí 30.června- 6. července a 7.-14. července 2018 v přírodní rezervaci Bílé Potoky. Více informací v příloze.

Letní škola aplikované ekologie 2018 na téma "ŽIVÁ VODA"

 • Datum konání: 9. července 2018 – 13. července 2018
 • Pořadatel akce: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita
 • Cílová skupina: studenti ve věku 16 - 19 let se zájem o přírodní vědy
 • Místo konání akce: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Město/obec, kde se akce koná: Praha
 • Web: http://www.fzp.czu.cz/letni-skola

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze srdečně zve zájemce ve věku od 13 do 19 let na Letní školu aplikované ekologie. Kurz je určen pro žáky se zájmem o přírodní vědy. Letní škola nabízí jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku vědecké práce a vyzkoušet si na vlastní kůži práci jak v terénu, tak i v našich nových laboratořích hydrologie, hydrauliky a hydrochemie. Všechny nové poznatky budou podávány zábavnou a dobře přístupnou formou díky zkušeným odborníkům a lektorům. Účastníci se mohou těšit na zajímavé exkurze do pastevní rezervace Milovice a lužních lesů středního Labe nebo večerní prohlídku Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Účast na programu letní školy je bezplatná. Ubytování: Vzhledem k večernímu programu bude pro všechny účastníky zajištěno ubytování zdarma (4 noci) na kolejích ČZU přímo v areálu univerzity (www.kam.czu.cz). Po celou dobu trvání letní školy bude se studenty odborný dozor.

Tábor pro děti "Cestovatelé a trosečníci"

 • Datum konání: 14. července 2018 – 21. července 2018
 • Pořadatel akce: Sdružení pro život Quercus, z. s.
 • Cílová skupina: mládež se zájmem o příridu
 • Místo konání akce: České Milovy - Křižánky
 • Město/obec, kde se akce koná: České Milovy - Křižánky

Letní škola aplikované ekologie 2018 na téma : "ŽIVÁ VODA"

 • Datum konání: 16. července 2018 – 20. července 2018
 • Pořadatel akce: Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Cílová skupina: žáci ve věku 13 -15 let se zájmem o přírodní vědy
 • Místo konání akce: Česká zemědělská univerzita v Praze
 • Město/obec, kde se akce koná: Praha
 • Web: http://www.fzp.czu.cz/letni-skola

Fakulta životního prostředí ČZU v Praze srdečně zve zájemce ve věku od 13 do 19 let na Letní školu aplikované ekologie. Kurz je určen pro žáky se zájmem o přírodní vědy. Letní škola nabízí jedinečnou možnost nahlédnout pod pokličku vědecké práce a vyzkoušet si na vlastní kůži práci jak v terénu, tak i v našich nových laboratořích hydrologie, hydrauliky a hydrochemie. Všechny nové poznatky budou podávány zábavnou a dobře přístupnou formou díky zkušeným odborníkům a lektorům. Účastníci se mohou těšit na zajímavé exkurze do pastevní rezervace Milovice a lužních lesů středního Labe nebo večerní prohlídku Staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Účast na programu letní školy je bezplatná. Ubytování: Vzhledem k večernímu programu bude pro všechny účastníky zajištěno ubytování zdarma (4 noci) na kolejích ČZU přímo v areálu univerzity (www.kam.czu.cz). Po celou dobu trvání letní školy bude se studenty odborný dozor. Stravování bude zajištěno v areálu ČZU. Z části bude hrazeno Letní školou aplikované ekologie, z části formou kapesného, jehož částka bude činit 500,- Kč. Přihlášky a podrobnější informace jsou k dispozici na našem webu : www.fzp.czu.cz/letni-skola nebo na fb stránkách: https://www.facebook.com/LetniskolaAE/

Minuta pro zemi

 • Datum konání: 1. června 2018 – 30. listopadu 2018
 • Pořadatel akce: Mladí ochránci přírody
 • Cílová skupina: Milovníci Země
 • Místo konání akce: Česká republika
 • Město/obec, kde se akce koná: Země
 • Web: http://www.emop.cz/minuta-pro-zemi/

Minuta pro Zemi Není vám lhostejný osud přírody v dnešním světě a nejste erudovaný odborník? To rozhodně nevadí. Mnohem důležitější než vědátorství na odborných konferencích je vyrazit do okolí a něco pro přírodu udělat. Minutou pro Zemi můžete přispět libovolnou konkrétní aktivitou ke zlepšení životního prostředí, přírody, … ve svém okolí a ukázat tak všem, že to se starostí o osud Země myslíte vážně. Program je určen všem jednotlivcům, dětským kolektivům, školním třídám, zájmovým skupinám, ..... Pro propagaci programu byl vydán informační leták. Aktuální informace z programu probíhá 2. kolo 6. ročníku Minuty pro Zemi, do kterého lze vkládat akce konané od 1.6.2018 do 30.11.2018 – akce vkládejte skrze elektronický formulář přehled akcí z aktuálního kola Co konkrétního dělat? úklid veřejného prostranství patronát nad kouskem přírody péče o zvířata (např. krmítka, ptačí budky) péče o studánku vysazení a péče o stromek … a mnoho dalšího, záleží jen na fantazii, odhodlání a možnostech účastníků Jak se zapojit? Zdokumentujte svoji činnost a pomocí formuláře odešlete výsledky vašeho snažení. Výsledky všech zapojených se průběžně doplňují a na konci května a na konci listopadu proběhne uzávěrka a vyhodnocení nejzajímavější, nejpočetnější a minutově nejdelší pomoci Zemi. dlouhodobé akce (každotýdenní úklid, výroba krmítka každou středu, …) rozdělte na jednotlivé bloky činnosti a posílejte do soutěže průběžně během činnosti je důležité zaznamenat čas zahájení a ukončení v položce místo realizace prosíme o lokalizaci místa, kde se akce konala (obec, PSČ), ideálně GPS souřadnice aktuálně je možné do programu zařadit akce od 1.6.2018 Jaké akce nebudou zařazeny Hlavním cílem kampaně Minuta pro Zemi je konkrétní praktická pomoc přírodě. Existují typy činností, které jsou zajisté záslužné, ale nespadají do záběru Minuty pro Zemi. osvětové environmentální akce (pokud jsou akce doplněné praktickou částí – sázení stromků, čištění studánek, … pak je situace jiná) práce na zahrádce a na školním pozemku ve formě pěstování kytiček, zeleniny, hrabání listí a prací tzv. „kolem komína“ třídění odpadu a účast v soutěžích typu – kdo sesbírá nejvíce PET víček, kdo přinese nejvíce starého papíru výlet k vodě a krmení vodního ptactva je určitě hezkou činností pro malé děti, ale sem nepatří

Tváře úmluvy CITES

 • Datum konání: 4. července 2018 – 31. srpna 2018
 • Pořadatel akce: Vodní zdroje Chrudim s.r.o.
 • Cílová skupina: široká veřejnost, vhodné i pro děti
 • Místo konání akce: Vodní zdroje Chrudim, Nám. U Vodárny 138
 • Město/obec, kde se akce koná: Chrudim
 • Web: http://www.chrudimka.cz

Výstava zahrnuje 19 fotografií druhů chráněných úmluvou CITES (Úmluva o mezinárodním obchodu s volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami) se stručným komentářem k problematice ochrany daného druhu. Součástí jsou také dva panely se základními informacemi o Úmluvě. Výstava je určená pro školy, knihovny a další typy zařízení, kde je možné provádět environmentální výchovu.