Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Výzva Programu na podporu projektů NNO pro rok 2021 - Podprogram A

14. 9. 2020

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2020 budou podporovány neinvestiční projekty v 11 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání.

Každá organizace může podat maximálně 3 projekty. Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace činí 250 tis. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Příjem žádostí končí 12. října 2020. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím systému Grantys MŽP a opis žádosti doručen v listinné podobě nebo prostřednictvím datové schránky na MŽP.

Podrobnosti o způsobu a náležitostech podávaných žádostí jsou uvedeny v textu Výzvy.

Pro podání doplňujících informací je možné kontaktovat koordinátorku výzvy Mgr. Petru Novákovou Sádkovou (e-mail: petra.novakova@mzp.cz).

Více informací naleznete zde: www.mzp.cz/cz/projekty_nno_2021.

Sdílej:
Poslat e-mailem