Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Výzva Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací pro rok 2018 - Podprogram A

26. 9. 2017

Příjem žádostí končí 16. října 2017. Do tohoto data musí být žádosti podány prostřednictvím Grantys MŽP a listinná podoba žádosti doručena do podatelny MŽP.

Ve Výzvě Podprogramu A na podporu projektů nestátních neziskových organizací působících v oblasti ochrany životního prostředí a udržitelného rozvoje pro rok 2018 budou podporovány neinvestiční projekty v 18 tématech se zaměřením na ochranu přírody a biologické rozmanitosti, vliv životního prostředí na lidské zdraví, adaptaci na klimatickou změnu a na inovace v rámci environmentálního vzdělávání. Každá organizace může podat maximálně 3 projekty. Nejvyšší míra podílu dotace je 70 % nákladů projektu, maximální výše dotace činí 200 tis. Kč. Projekty se podávají prostřednictvím elektronického systému Grantys MŽP.

Více informací zde: http://mzp.cz/cz/vyhlaseni_programu_nno_2018

Sdílej:
Poslat e-mailem