Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Výzva č. 7/2019: Přírodní zahrady - nová výzva Ministerstva životního prostředí

31. 10. 2019

Proměnit školní pozemek na prostor vhodný pro venkovní výuku a posílit kontakt dětí s přírodou umožní nová dotační výzva Ministerstva životního prostředí. Rozděleno bude 250 milionů korun na vybudování hřišť a zahrad v přírodním stylu. Příjem žádostí startuje 3. února 2020.

Na co můžete dotaci získat:

  1. Vybudování a úpravy dětských hřišť a zahrad v přírodním stylu pro předškolní děti.
  2. Pořízení zázemí pro subjekty inspirované konceptem lesní mateřské školy.
  3. Vybudování a úpravy venkovních areálů a pozemků základních a středních škol a organizací působících v oblasti EVVO pro podporu výuky ve venkovním prostředí.

Kdo může žádat:

Výše příspěvku: 100 – 500 tis. Kč, maximálně 85% z celkových způsobilých výdajů.

Termíny:

Jak podat žádost: Elektronicky pomocí Agendového informačního systému Státního fondu životního prostředí ČR (AIS SFŽP). Tištěné přílohy, které nebylo možné vložit do AIS SFŽP, musí být doručeny Fondu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne elektronického podání.

Podrobné informace naleznete zde.

Sdílej:
Poslat e-mailem