https://www.high-endrolex.com/13

Výzva č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Výzva č. 2/2023: Environmentální vzdělávání a osvěta o změně klimatu

Příjem žádostí: 17.4.2023 - 31.5.2023 Alokace: 105 000 000  Kč

Z této výzvy budou podpořeny výukové programy pro žáky a studenty, vzdělávací programy pro veřejnost a osvětové programy pro specifické cílové skupiny v České republice. Je připraveno celkem 105 milionů korun.

 

Na co můžete dotaci získat

Příprava, koordinace a rozvoj vzdělávacích a osvětových programů a akcí v souvislostech změny klimatu v daných oblastech:

Kdo může žádat

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu. Příjemce podpory musí být registrován v České republice.

Výše příspěvku

Podmínky a další formy podpory naleznete v textu výzvy.

https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=118

Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13