Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Výzva č. 1/2020: Národní síť EVVO

4. 8. 2020

Celkem 15 milionů korun rozdělí Ministerstvo životního prostředí ze Státního fondu životního prostředí ČR na ekologické výukové programy pro děti předškolního a školního věku. Příspěvky jsou určeny pro ekocentra a střediska ekologické výchovy, která u nás dlouhodobě zajišťují kvalitní ekologické programy po celé republice.

Na co můžete dotaci získat:

Realizace denních i pobytových ekologických výukových programů (EVP) pro žáky mateřských škol, základních škol a středních škol.

Kdo může žádat:

Všechny právnické osoby, které splní předepsané podmínky programu a výzvy, s výjimkou obchodních korporací, politických stran a hnutí a organizačních složek státu.

Výše příspěvku:

Termíny:

Výzva je jednokolová nesoutěžní.

Podmínky pro získání dotace:

Kompletní podmínky najdete v textu výzvy.

Jak podat žádost:

Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím Agendového informačního systému SFŽP ČR.

Kontaktní osoby pro tuto Výzvu:

Více informací a dokumenty ke stažení naleznete zde.

Sdílej:
Poslat e-mailem