https://www.high-endrolex.com/13

Nová dotační výzva AOPK | Informační server ekologické výchovy Pardubického kraje

Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Nová dotační výzva AOPK

3. 11. 2023

 

Od 1. listopadu  je otevřená výzva NPO-POPFK č.1 pro rok 2024.
O co jde? Národní Plán Obnovy - Program Obnovy Přirozených Funkcí Krajiny cílí na zlepšení druhové a prostorové skladby lesa, péči o cenné nelesní biotopy, tvorbu a obnovu mokřadů (včetně tůní a malých vodních nádrží), revitalizaci a renaturaci vodních toků a výsadby dřevin mimo les.
Maximální částka dotace na jednu žádost je 250 000 Kč. Nejčastěji z "POPFuKu" přispíváme na krajinné výsadby dřevin. Máte v plánu podat žádost o podporu? Konzultujte s námi váš projekt ideálně před podáním žádosti. Podrobnosti najdete na  webu:
https://dotace.nature.cz/-/vyzva-npo-popfk-1-rok-2024
Sdílej:
Poslat e-mailem

https://www.high-endrolex.com/13