Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Ekocentrum PALETA.

Natura 2000 v informačních centrech Východních Čech

20. 1. 2017

SFŽP ČR podpořil dvouletý projekt Natura 2000 v informačních centrech Východních Čech.

Cílem projektu je vytvoření zábavně-vzdělávacího programu k interpretaci přírodního dědictví, který podnítí aktivní zájem veřejnosti o problematiku soustavy Natura 2000 v České republice a primárně v Pardubickém kraji a okolí. Bude realizován kvantitativní výzkum zaměřený na preference a spotřební chování hlavních cílových skupin, z kterého vyplynou hlavní charakteristiky takového programu - aby u nich vyvolal zájem a podnítil jejich aktivitu. Program bude následně dlouhodobě realizován v návštěvnickém centru Natura park v Pardubicích. Součástí projektu je i školení zaměstnanců informačních center, zaměřené na problematiku návštěvníků území Natury 2000 a geoparků.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí - www.sfzp.czwww.mzp.cz.

SFŽP a MŽP

Sdílej:
Poslat e-mailem