Aktuální informace o dění v oblasti ekologické/environmentální výchovy v Pardubickém kraji a nejen tam.
Informační server provozuje Krajský koordinátor ekologické výchovy Ekocentrum PALETA.

Vědomosti

Vnímejme tragické poselství Davida Buckela!

climate_change_2254711.jpg
15. 5. 2018

Navzdory všem různě motivovaným popíračům globálního oteplování, jejichž hlas je bohužel stále slyšitelný víc než stanoviska drtivé většiny světových klimatologů, ke globálnímu klimatickému rozvratu nade vši pochybnost skutečně dochází. Jeho hlavní příčinou je spalování obrovského množství fosilních paliv a tím vyvolané uvolňování gigatun oxidu uhličitého do ovzduší, které zesilují účinek skleníkového efektu.

krajina_napadu.jpg

Krajina nápadů - Chaloupky Kněžice vydávají novou publikaci

2. 5. 2017

Knížka, která vychází, je určena právě tobě. Ať jsi učitelem základní či střední školy, oddílovým vedoucím, lektorem ekologické výchovy, pracovníkem střediska volného času, nebo vedoucím kroužku. Je to knížka, jejímž úkolem není provést tě českou krajinou, ale přinést ti desítky nápadů, jak společně s dětmi (zhruba od 10 let) krajinu pojmout, jak ji zkoumat, studovat, vnímat a jak se v ní neztratit.

9e19b49be7466484a8d36eaf982b231f_l.jpg

O alejích a lidech

25. 7. 2016

Poutavé příběhy zajímavých českých a moravských alejí očima lidí, kteří přispívají k jejich zachování pro další generace.

studie_kosmetika_cela_stranka_01.jpg

Publikace Vybrané ingredience kosmetiky z hlediska dopadů na lidské zdraví a životní prostředí

Publikace, kterou vydal Ekologický institut Veronica shrnuje základní informace o chemických látkách, které vzbuzují velkou pozornost spotřebitelů, jako jsou např. ftaláty nebo parabeny, ale věnuje se také v širší veřejnosti méně známým látkám, jako jsou některé složky opalovacích krému (tzv. UV filtry) nebo nejčastější alergeny vyskytující se v kosmetice.

deti_venku_v_prirode_2016_web_stranka_01.jpg

Nová publikace o významu kontaktu dětí s přírodou

4. 5. 2016

Ředitel vzdělávacího centra Tereza, Petr Daniš sepsal publikaci "Děti venku v  přírodě: ohrožený druh?". Jde o první českou publikaci, která přehledně shrnuje výsledky výzkumů o kontaktu děti s přírodou z celého světa.